Blog je pokrenut 17 oktobra 2012.god. s ciljem da se upozori na mnoštvo nezaposlenih i onih koji žive na rubu preživljavanja. Dvije godine poslije "trideset drugi vijećnik"je dostigao veliki broj čitalaca čije tekstove nerijetko prenose i razni bh portali. Teme su proširene, a blogu su se pridružili slobodni, misleći građanski aktivisti koji će govoriti o društvenim problemima koji tište građane ovog grada, kantona i države. Autor bloga: Muhamed Pivić


utorak, 24. listopada 2017.

Uvjeren je da će gradonačelnik Zenice biti procesuiran, a ukoliko ne bude, evo što će učiniti!

Hasan Kreho, građanski aktivista u jučerašnjem dopisu medijima upozorava na kraj mandata gradonačelnika Zenice. U prvi mah nisam htio reagovati već sam mu odgovorio da slijedeći put prilikom jedne takve tvrdnje uzme u obzir i Zakon o principima lolalne samouprave F BiH. U telefonskom razgovoru odgovorio mi je, da je čvrsto ubjeđen i da ako ne bude u pravu, da će se politi benzinom i spaliti pred zgradom gradske uprave.

U svom pojašnjenju, odnosno tvrdnji da je gradonačelnik Zenice nezakonitim proglašenjem budžeta počinio kazneno djelo osvrnuo se i na (ne)rad Općinskog suda u Zenici, odnosno nerješavanje tako jednostavnog i dokazivog slučaja prekoračenja službene ovlasti čime pokazuju koliko je Tužilaštvo Ze-do kantona neučinkovito.

Naime, Član 18.stav 2. Zakona o principima lokalne samouoprave kaže: “Ukoliko vijeće ne usvoji budžet u roku od 90 dana od početka budžetske godine, načelnik/ca proglašava budžet”. - Budžet stupa na snagu nakon objavljivanja u službenom glasilu jedinice lokalne samouprave.

Gradonačelnik je pred tv kamerama u poslednji momenat povukao tačku dnevnog reda koja je bila o Budžetu za 2017. godine i time oduzeo mogućnost i pravo da Vijeće tj. Gradski vijećnici donesu Budžet.

“To je zlupotreba od strane službene ili odgovorne osobe po članu 383. KZFBiH”, navodi Kreho.

Dakle, Vijeće nije dobilo priliku da razmatra a kamoli da usvoji budžet . Gradonačelnik nema pravo da proglasi budžet ako je prije toga oduzeo mogućnost Gradskim vijećnicima da razmatraju i usvoje navedeni budžet.

.

Nema komentara:

Objavi komentar

Popularni postovi