Blog je pokrenut 17 oktobra 2012.god. s ciljem da se upozori na mnoštvo nezaposlenih i onih koji žive na rubu preživljavanja. Dvije godine poslije "trideset drugi vijećnik"je dostigao veliki broj čitalaca čije tekstove nerijetko prenose i razni bh portali. Teme su proširene, a blogu su se pridružili slobodni, misleći građanski aktivisti koji će govoriti o društvenim problemima koji tište građane ovog grada, kantona i države. Autor bloga: Muhamed Pivić


srijeda, 1. ožujka 2017.

ZENICA 032 KRENI: Glavna gradska magistrala

Glavna gradska magistrala najveći saobraćajni projekt u istoriji Zenice. Njen početak predviđen je od saobraćajne petlje u Blatuši, a završetak na priključku za auto cestu, u naselju Drivuša. Izgradnja Glavne gradske magistrale podrazumijevala je dvije dionice - prva je zapravo gradski dio u dužini od 3,25 kilometara i proteže se od petlje Blatuša do Bojinog vira, a druga od Bojinog vira do priključka na auto cestu.

Dakle, prva dionica je sagrađena, puštena u promet i još uvijek nema upotrebnu dozvolu, a druga još uvijek nije ni započeta, niti se o tome govori. Početak gradnje je neizvjestan, a informacija o utrošku sredstava nepoznata. Riječ je o kreditnim sredstvima Saudijskog fonda za razvoj u iznosu od 25 miliona dolara koji je trebao pokriti troškove gradske dionice i dijela vangradske dionice, tj. mosta na rijeci Bosna u naselju Drivuša kojim bi se vangradska dionica spojila sa koridorom 5c i još jedan manji dio vangradske dionice. Taj most ni danas nije završen kao ni „manji“ dio vangradske dionice. Nisam u toku da li je Izvršna agencija za realizaciju projekta ikada saopštila koliko je sredstava do sada utošeno i da li će se za drugu dionicu Glavne gradske magistrale Grad Zenica ponovo kreditno zaduživati.

Iako nije postojao prostorni plan (projekcija budućeg razvoja našeg grada) tokom 2010. godine izdate su urbanistička, okolinska i vodna saglasnost, te oformljena Komisija za rješavanje imovinsko-pravnih odnosa između vlasnika nekretnina zahvaćenih eksproprijacijom. Na dosadašnjoj dionici, od Carine prema Blatuši oko 40 objekata su bili predmet eksproprijacije, pri čemu je za većinu njih postignut sporazum o zamjenskim poslovnim objektima ili stanovima.


Pitanje broj 2: Koja budala će potpisati tehnički prijem Glavne gradske magistrale?

ŽIRI, jedini adekvatan za tačnost podataka u vašim odgovorima bio bi u slijedećem sastavu

1. Mutapčić Semir

2. Mirsad Heleg

3. Husremović Muhamed

Pogledajte i podsjetite se video najave najvećeg saobraćajnog projekta u istoriji Zenice:


Nema komentara:

Objavi komentar

Popularni postovi