Blog je pokrenut 17 oktobra 2012.god. s ciljem da se upozori na mnoštvo nezaposlenih i onih koji žive na rubu preživljavanja. Dvije godine poslije "trideset drugi vijećnik"je dostigao veliki broj čitalaca čije tekstove nerijetko prenose i razni bh portali. Teme su proširene, a blogu su se pridružili slobodni, misleći građanski aktivisti koji će govoriti o društvenim problemima koji tište građane ovog grada, kantona i države. Autor bloga: Muhamed Pivić

ponedjeljak, 31. listopada 2016.

REAGOVANJE: Kreho nudi pomoć u problemu "GRIJANJA" građana gradske Mjesne zajednice Mokušnice

Poštovani,

obraćam Vam se sa svojom reakcijom na tekst koji govori o Zenici i problemu "GRIJANJA" građana gradske Mjesne zajednice Mokušnice tj. ulica : - Dr. Hasana Muminagića i - Štrosmajerova.

Problemi građana sa grijanjem i njihov odnos sa JP "Grijanje" počeli su 2002. godine kada su građani imali priliku da se uključe u Javnu raspravu na tekst nacrta Odluke o zagrijavanju stambenog i poslovnog prostora grada Zenice daljinskim grijanjem sa uslovima za isporuku i preuzimanje toplotne energije iz vrelovodne mreže.

Javna rasprava je trajala do 28. 07.2003. godine kada su se mogle dostaviti primjedbe, prijedlozi i sugestije putem Stručne službe Vijeća i Načelnika.

Građani su tada bili pasivni i nijemi posmatrači tako da je navedeni Nacrt odluke....... prošao u Vijeću u kojem je tada parlamentrnu većinu predvodio SDP BiH ( Predsjedavajuća Vijeća i Načelnik općine Zenica su bili iz SDP-a ).

Sada kada građani ne razumiju svoje obaveze i prava u odnopsu prema JP "Grijanje" pišem ovu informaciju da ih podsjetim da su iz neobjašnjivih razloga u ljeto 2002. ćutali i nisu reagovali na tekst nacrta Odluke o zagrijavanju stambenog i poslovnog prostora grada Zenice daljinskim grijanjem sa uslovima za isporuku i preuzimanje toplotne energije iz vrelovodne mreže.

Ja sam tada reagovao ali nisam imao podrške i razumijevanja od strane građana, medija , Stručne službe Vijeća i Načelnika i vijećnika koji su izglasali navedenu odluku a sve na štetu građana grada Zenice.

Upozoravao sam na prevaru koja je prošla u Vijeću i tako dovela mnoge građane kao korisnike usluga JP "Grijanje" u veoma težak položaj.

Napomenut ću da je jedna od mnogih a i najvećih prevara napravljena da se u korist JP "Grijanje" pomjera granica između primarne i sekundarne vrelovodne instalacije na prvi ventil na izlazu iz podstanice što je mnoge građane u Zenici dovelo u težak položaj koji se ogleda u potrebnim velikim finansijskim sredstvima za održavanje sekundarne vrelovodne instalacije.

U pojedinim dijelovima grada Zenice sekundarna vrelovodna instalacija iznosi i više od 1000m dužine što predstavlja i tehnički i finansijski problem za mnoge građane da istu održe u tehnički ispravnom stanju za upotrebu.

Predlažem da građani u Zenici održe okrugli sto na temu grijanja stanova i poslovnih koja bi bila od velikog značaja da se građani uključe da bi povratili svoja prava koje je im je otuđilo JP "Grijanje" uz podršku tadašnjih vijećnike i Načelnika općine Zenica a sve objavljeno u Službenim novinama općine Zenica broj 7/2002.

Rado ću se odazvati i pomoći sa svojim znanjem i vještinama na temu grijanje građna Zenice.

Molim Vas da se radi "istine o grijanju u Zenici" koja je potrebna građanima da shvate svoje obaveze da bi konzumirali svoja prava.

S poštovanjem,

Hasan Kreho dipl. ing. aktivista NVO


Podsjećam: Zeničani koji žive u ulicama Štrosmajerova i Dr. Hasana Muminagića ogorčeni su ponašanjem uposlenika JP Grijanje, ali i direktora Seada Kaknje koji je stavio svoj potpis na pismo u kojem građanima Zenice koji plaćaju grijanje poručuje da što hitnije otkriju kvar i prijave ga JP "Grijanje".

Daljom procedurom koja je objašnjena u pismu koje je stiglo na adresu Zeničana koji stanuju u ovoj ulici stoji da je potrebno da mještani odaberu predstavnika koji će sa tehničkim licima JP "Grijanje" izvršiti pregled, ponovo, kompletne mreže i locirati oštećenja na toplovodu.

"Nakon lociranja kvarova potrebno je da vlasnici navedenih objekata u sopstvenoj režiji ugovore izvođenje građevinskih radova (otvaranje i ponovno zatvaranje betonskog kanala), dok će mašinske radove za zamjenu toplovoda izvesti JP 'Grijanje' ", navodi se u pismu koje je upućeno mještanima zeničkih ulica.

Međutim, tu nije kraj troškova ogorčenih građana.

"Troškovi mašinskih radova će se obračunati i fakturisati naknadno, na osnovu stvarno izvedenih radova, prema važećem cjenovniku JP 'Grijanje' i rasporediti proporcionalno prema površinama zagrijavanja aktivnih korisnika grijanja sa navedene toplinske podstanice", piše nadalje u pismu.

Uporište za ovakvu odluku JP "Grijanje" nalazi u odlukama Općinskog/Gradskog vijeća i Službenih novina Općine Zenica. Međutim, na kraju se građani Zenice pitaju šta plaćaju JP "Grijanje" - samo toplu vodu ili i troškove održavanja toplotne mreže?

Nema komentara:

Objavi komentar

Popularni postovi