Blog je pokrenut 17 oktobra 2012.god. s ciljem da se upozori na mnoštvo nezaposlenih i onih koji žive na rubu preživljavanja. Dvije godine poslije "trideset drugi vijećnik"je dostigao veliki broj čitalaca čije tekstove nerijetko prenose i razni bh portali. Teme su proširene, a blogu su se pridružili slobodni, misleći građanski aktivisti koji će govoriti o društvenim problemima koji tište građane ovog grada, kantona i države. Autor bloga: Muhamed Pivić

utorak, 13. rujna 2016.

„Ko nas šiša u Begovom Hanu!“. Saznajte kuda ide novac poreskih obveznika?!

Nisam Svetlana Cenić, dugogodišnji ekonomski stručnjak za pitanja javnih finansija da bih mogao precizno odgovoriti na sva Vaša pitanja, kuda ide vaš novac i da li se toši zakonski ili ne, ali zato jesam bio učesnik u organizaciji jedne Javne tribine u Zenici koju je organizovala Fondacija CPI - Centar za zastupanje građanskih interesa pod naslovom „Ko nas šiša“. S toga ću u ovom kratkom tekstu prikazati mještanima Begovog Hana kako postaviti pitanja kuda ide njihov novac.

CIPS-ova lična karta mi je izdata u Zenici i ne tiče me se, možda nisam dobro ni upućen ali eto ako ima neko iz Begovog Hana da objasni ko to održava vodovod u Begovom Hanu i otkud ovoliki iznos?

Od kad Mjesne zajednice plaćaju Predsjedavajućem vijeća i njegovoj tajnici ili tajniku naknadu za rad u Mjesnoj zajednici ako u Statutu opštine Žepče stoji da rad tajnice na volonterskoj osnovi? Ko su ti predstavnici Mjesne zajednice, iz koje stranke i da li je jedan od njih toliko valjao narodu da on sad može pravit' od narodnih para put do svoje kuće :) Bilo bi dobro zbog ovih što ne znaju za koga glasati dole u Begovom Hanu..

Odgovore na neka od pitanja možete naći u Statutu opštine Žepče ili na posuđenom screenshotu dokumenata koji su javno objavljeni na jednoj fejsbuk stranici iz Begovog Hana ali bez dodatnog objašnjenja tako da jedan prosječan mještanin i ne zna o čemu se radi. I na kraju pitanje da li Mjesna zajednica Begov Han ima svoj statut? Da ne bude zabune, i ako ga ima ne može biti stariji od Statuta opštine Žepče u kojem stoji da tajnica radi volonterski. Ako sagledamo ukupne troškove, odnosno materijalne troškove i troškove posjete porodicama umrlih Adila Berbića i Rifeta Mujčinovića, te posjete bolesniku Ekremu Kadiću u bolnici u Zenici i troškova prevoza paketa iz Crvenog križa Žepča da se zaključiti da se i nisu nešto pretrgli kod posjeta porodicama umrlih i posjete bolesniku u Zenicu.

Dakle, da ne bude zabune ako Mjesna zajednica Begov Han ima svoj statut on ne može biti stariji od Statuta opštine Žepče u kojem stoji da tajnica radi volonterski.

STATUT OPĆINE ŽEPČE KAŽE:

Članak 106.

Sredstva za rad mjesne zajednice su:

- sredstva koja osigurava Općina u Proračunu, u skladu sa ovlaštenjima, programima i planovima rada mjesne zajednice,

- sredstva osigurana iz sredstava samodoprinosa

- sredstva koja svojim aktivnostima ostvaruje mjesna zajednica,

- pokloni i druga sredstva.

Članak 107.

Stručne i administrativno-tehničke poslove za potrebe organa mjesne zajednice, vrši tajnik mjesne zajednice koji obavlja poslove na volonterskoj osnovi.


Članak 108.

Postupak osnivanja i ostala pitanja od značaja za funkcioniranje mjesne zajednice i njenih organa, uređuju se statutom mjesne zajednice u skladu sa ovim Statutom i Zakonom


Nema komentara:

Objavi komentar

Popularni postovi

Na raskršću života

Na raskršću života
Ako je toliko važna etnička pripadnost i taj nekakav jebeni osjećaj nacionalnog identiteta za kojim pojedinci ili čak veliki broj njih traga stotinama godina unazad, a u tom traganju su spremni i na međusobna prepucavanja, teške riječi, prijetnje ili progone neka mi onda neko od njih objasni zašto toliki broj ljudi iz njihove etnije napuštaju svoju domovinu i okruženje u kojem su se osjećali „svoji na svome“ ? Može li se išta kupit za taj „osjećaj pripadnosti“? Zašto se na poslijetku taj „osjećaj pripadnosti“,( odlaskom iz domovine) mijenja i uzima državljanstvo druge države? Ovoj kleronacionalističkoj vlasti odgovara da se njeni građani bave sami sobom, da se vraćaju u tu daleku prošlost jer sve dok su „tamo daleko“ niko ih neće pitati za sutra. Meni je ostalo, u najboljem slučaju još nekoliko godina života i ne mislim ga trošiti na budalaštine odakle potičem ja, a odakle Bosna. Iz pi*ke materine, i ja i ova vukojebina i ovi „kreteni“ što se međusobno prepucavaju, eto odakle. Imate li posao? Osmočasovno radno vrijeme, odgovarajuću platu, slobodne dane, godišnje odmore? Ako imate, onda ništa. Shvatam, plaćeni ste da spinujete i naivne vodite žedne preko vode. Muhamed Pivić, 32 vijećnik.