Blog je pokrenut 17 oktobra 2012.god. s ciljem da se upozori na mnoštvo nezaposlenih i onih koji žive na rubu preživljavanja. Dvije godine poslije "trideset drugi vijećnik"je dostigao veliki broj čitalaca čije tekstove nerijetko prenose i razni bh portali. Teme su proširene, a blogu su se pridružili slobodni, misleći građanski aktivisti koji će govoriti o društvenim problemima koji tište građane ovog grada, kantona i države. Autor bloga: Muhamed Pivić


subota, 19. srpnja 2014.

Foto: Snaga i upornost prirode jača je od bilo koje prepreke!

U sklopu aktivnosti udruženja Akcija građana već smo pisali kako poslušni predstavnici lokalne zajednice i korumpirani političari svojim aktivnostima u mnogim slučajevima nanose štetu na širem području općine. Tekst o hidroelektrani mHE „Bistričak“...

Tako mala hidroelektrana mHE „Bistričak“, osim što je pogubno uticala na podzemnu floru i faunu tokom posljednjih klizišta i poplava pokazala je i crnu stranu veze između čovjeka i prirode, odnosno, snagu i upornost prirode da se „riješi prepreke“ koju je postavio čovjek.

Prema izdatoj dozvoli od strane Regulatorne komisije za električnu energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine, imatelj dozvole male hidroelektrane mHE „Bistričak“bio je obvezan posebnu pažnju posvetiti zaštiti okoliša, kako tokom izgradnje objekata, tako i tokom eksploatacije, poštujući sve uvjete iz okolišne dozvole, vodne suglasnosti, te građevinske dozvole.

Međutim, s obzirom da je došlo do prestanka primopredaje električne energije postavlja se pitanje da li će imatelj dozvole demontirati i ukloniti sve objekte i zemljište vratiti u prvobitno stanje, sukladno članku 77. Zakona o električnoj energiji.

Pogledajte fotografije mHE „Bistričak“ snimljene nakon katastrofalnih poplava i klizišta:
Nema komentara:

Objavi komentar

Popularni postovi