Blog je pokrenut 17 oktobra 2012.god. s ciljem da se upozori na mnoštvo nezaposlenih i onih koji žive na rubu preživljavanja. Dvije godine poslije "trideset drugi vijećnik"je dostigao veliki broj čitalaca čije tekstove nerijetko prenose i razni bh portali. Teme su proširene, a blogu su se pridružili slobodni, misleći građanski aktivisti koji će govoriti o društvenim problemima koji tište građane ovog grada, kantona i države. Autor bloga: Muhamed Pivić


petak, 9. ožujka 2018.

Vijećnici i građanski aktivisti o oporezivanju stomatologa...

"Vojnik o skraćenju, kurva o poštenju", a naš Kasumović o komunalnim taksama i oporezivanju.

Naši vijećnici će po svoj prilici čitav svoj vijećnički mandat potrošiti na donošenje Odluka o komunalnim taksama i njihovo kasnije poništavanje. Već smo ranije imali priliku vidjeti njihovu (ne)principijelnost u primjeru kladionica ali ih u ovom članku nećemo razmatrati. Na dnevnom redu slijedeće sjednice GV je još jedna rasprava o komunalnim taksama, ovaj put o stomatolozima i zato ćemo se fokusirati na njih, tj. njihovo decembarsko povećanje i razlozima za smanjenje tri mjeseca poslije. Fuad Kasumović je malo zaboravio da ima "umjetne zube", a kada se sjetio onda je odlučio da povuče odluku kako bi ostao u dobrim odnosima sa stomatolozima.

Da ne bi javno priznao grešku izabrao je Jasmina Hodžića da to kaže na vijeću, a ovaj je to prihvatio zbog "prijateljskog okruženja" koje odnedavno vlada.

I naravno, kako to već ustaljena praksa nalaže, javnost je unaprijed "pripremljena" na ishod glasanja preko odanih medija.


Ekskluzivno za čitaoce bloga 32.vijećnik, pitao sam nekoliko vijećnika i građanskih aktivista mogu li kratko prokomentarisati što znači ovo najavljeno popuštanje, odnosno "pljuvanje pa lizanje" gradske većine vezano za smanjenje komunalnih taksi stomatolozima i da li će s ovom odlukom izvršiti još jednu diskriminaciju ? Hoćemo li na nekoj od narednih sjednica smanjivati notarima, a nakon njih advokatima, zatim burekdžijama, šusterima ili nekim drugim privrednim subjektima? Neki od njih bili su konkretni.

Jasmin Hodžić, vijećnik (SBB), predlagač ove izmjene tvrdi da je imao moralnu obavezu predložiti smanjenje cijena komunalnih taksi ovoj djelatnosti, odnosno vlasnicima stomatoloških ordinacija. Prema njegovom mišljenju u pitanju je visokoškolovani kadar koji bi mogao zbog "sporne" odluke početi napuštati ovaj grad i domovinu.

I notari su visokoškolovan kadar i prema tome i oni bi pod "prijetnjom" napuštanja grada mogli tražiti isto!? Što ako se notari pobune i zatraže isto pod prijetnjom tužbe Grada po osnovu diskriminacije, pitao sam.

"Nadam se da će Grad razmotriti i njihove zahtjeve", kratko je odgovorio Hodžić.


Spahija Kozlić, (SDA) je nešto malo drugačijeg stava. "Vijećnici Stranke demokratske akcije su na toj "harač sjednici" Gradskog vijeća bili izričito protiv povećanja parafiskalnih nameta, pa i povećanja komunalnih taksi za stomatološke ordinacije. No, to je aktuelna većina bezrezervno podržala", ističe Kozlić.

- Ovdje se u stvari radi o pokušaju popravke odluke koja je usvojena na decembarskoj sjednici kada je aktuelna većina bez bilo kakvog ekonomskog i socijalnog rezona povećala parafiskalne namete građanima i privrednim subjektima, te uvela dodatne. Kao što je poznato, višestruko su povećane komunalne takse, uvedeno oporezivanje stanova i drugih stambenih objekata, te povećana kirija za socijalno stanovanje u Zenici. Protest zbog povećanja taksi u posljednjih mjesec dana iskazivali su brojni privredni subjekti u Zenici koji razmišljaju o preseljenju biznisa, pokretanju upravnih sporova, pa i o podnošenju apelacija Ustavnom sudu FBiH. U ovom slučaju odluku su osudile stomatološke ordinacije, pa je aktuelna većina u Gradskom vijeću požurila da pokuša popraviti vlastitu harač politiku.

Ovakvim potezima aktuelna većina u Gradskom vijeću pokazuje svoje pravo lice. Politički je potpuno dezorjentirana, nesposobna da kreira odgovornu politiku i podanički podržava svaki nalog gradonačelnika Fuada Kasumovića. Desilo se ono najgore što se može desiti u savremenim demokratijama - gradonačelnik je u Zenici i predstavnička i izvršna vlast, a to većina u Gradskom vijeću bezrezervno podržava, zaključuje Kozlić.

Goran Jerkić, nevladin aktivista smatra da stomatologe treba oporezovati. Meni je ovdje problem zašto traže da se taksa smanji. Zato što je povećana četri puta? To nije opravdanje. Možda je ona u prošlom vremenu svjesno kočena pa je ovo povećanje od četri puta zapravo dovodjenje u normalu... Zašto se uspoređuju sa notarima? I oni kao i stomatolozi imaju isti rang školske spreme, šta je problem. Ista stvar je i sa advokatima. Zašto bi zubari bili izuzeti od davanja usluga poput advokata i notara. Čemu oslobađanje, koji društveni interes ima ova zajednica od toga da im se smanji komunalna taksa kad oni svakako žive od dijaspore koja dolazi u sezoni godišnjih odmora i prodaje im domaću radnu snagu, domaće resurse za eure koje ne moraju prikazati kroz račun koji izdaju pacijentima, jer svakako u njihovim zemljama usluge zubara su značajno veće pa im ne bi vjerovali da donose račune iz BiH. Dakle, zubari se bave sivom ekonomijom i svoju ekstra zaradu žele zaštiti tako što će smanjiti komunalnu taksu. A da ih uporedimo sa najobičnijim vašarom. Jedna tezga na vašaru u Čevljanovićima ima dnevni zakup veći od njihove dnevne komunalne obaveze. Zašto se ljute zato što ih uporedjujem sa Čevljanovićima. Daju uslugu. Od njihovog novca treba da živi ovaj grad. Treba asfaltirati ispred njihove ordinacije od njihovog novca ne samo od novca radnika koji moraju plaćati poreze. Nisu dali nikakvo objašnjenje osim da im je za kratko vrijeme povećana komunalna taksa četri puta.

Hasan Kreho, nevladin aktivista je suprotnog stava. On smatra da stomatolozima ne treba povećavati takse. Da nam bude svima jasno: Da bi bila uspješna i održiva samostalna djelatnost stomatologa ista pored klasične podrazumjeva i savremenu sofisticiranu opremu koja je veoma skupa a što stomatologe dovodi u veoma veliko kreditno zaduženje u prvih 10 godina rada.
Stomatolozi u svojoj praksi pored vraćanja kredita plaćaju i doprinose iz radnog odnosa kao i veliki broj fiskalnih i parafiskalnih nameta.
Treba istaknuti da stomatolog zapošljava i određeni broj zubnih tehničara i drugoga pratećeg osoblja a što bi trebalo cijeniti i podržati određenim olakšicama od strane državnih oragana vlastii u koje spadaju i općine i gradovi.
Gradonačelnik Zenice ne uvodi taksu stomatolozima koji imaju privatnu praksu nego preko njih uvodi uvodi taksu građanima Zenice koji u visokom procentu imaju jako lošu situaciju u svojim ustima sa zubima izazvanu sa dugogodišnjim uticajem zagađenja zraka, tla, vode i kontaminiranom hranom na prostoru Zenice.

Napominjem da Gradonačelnik Zenice nije ništa učinio u segmentu zaštite životne sredine nego im još samo dodatno komplicira život.
Surova je istina da gradonačelnik Zenice Fuad Kasumović direktno preko uvođenja i povećanja komunalnih taksi povećava i cijene stomatoloških usluga, notara i advokata i tako prazni džepove građana Zenice, na prvom redu kao pacijenata stomatoloških ordinacija čineći im tim većim komunalnim taksama život još težim, zaključuje Kreho.

Mirad Hadžiahmetović, bivši kandidat za gradonačelnika Zenice koji je veoma otvoren na društvenim mrežama kaže: "

Princip je vrlo jasan. Komunalne takse i komunalne naknade služe za prikupljanje novca za finansiranje zajedničke komunalne potrošnje (pranje ulica, čišćenje snijega) i u druge svrhe se ne mogu koristiti. Zato se i zovu "komunalne". Preusmjeravanje prihoda po osnovu komunalnih taksi u finansiranje sportskih klubova, kako je najavio Fuad Kasumović, je nezakonito".

- Dalje, komunalne takse se naplaćuju na istaknutu firmu i osnov za njihovo određivanje može biti veličina reklame ili gradska zona, a nikako djelatnost.

A što se većine u gradskom vijeću tiče problem je što oni ne znaju šta hoće. Uglavnom znaju da vlasnici kladionica neće platiti prevelike takse iz razloga što im je isplatnije kad nakupe 100 miliona poreskog duga likvidirati firmu i nastaviti poslovati kao novi privredni subjekt u, i tako, zakupljenim poslovnim prostorima. Ne znaju da li žele da Fuad ima višak prihoda koje će pokrasti za sebe i svoje jarane jer njima ne da. A potajno priželjkuju da će im možda i dati. Je*o Gradsko vijeće i njegovu politiku koja se svodi na pljačkanje cijelog grada i podjelu plijena između gradonačelnika i vijećnika.

Gradsko vijeće bi trebalo biti u funkciji ekonomskog i svakog drugog razvoja grada. Od kada je konstituisano ovo vijeće nije imalo na dnevnom redu ama baš nijednu tačku koja se odnosi na neki razvojni projekt. To je katastrofa, zaključuje Hadžiahmetović.

Sanja Renić, vijećnica "Naša stranka" bila je veoma precizna. "Ovo pitanje bih proslijedila Jasminu Hodžiću koji je prvo preformulisao prijedlog izmjene Odluke Predlagača, a sad ponovno daje Inicijativu za vraćanje u početnu formu. Pošto je on stručnjak za pravo, ekonomiju i ginekologiju sigurna sam da će dati adekvatan odgovor", kazala je.

- Ovo je presedan u dosadašnjem radu GV Zenica da vijećnik bude Podnosilac Prijedloga Odluke po HITNOM POSTUPKU. U proteklih godinu i po dana su svi vijećnici podnosili inicijative od kojih većina nije ugledala svijetlo dana niti je ikad došla na dnevni red sjednice, a u slučaju zamjenika Predsjedavajućeg i njegovog mentora Selvera Kelešture inicijativa je uvrštena u formi Prijedloga bez vraćanja u redovnu proceduru u formi Nacrta. Ova problematika zahtijeva da ekonomski i pravni stručnjaci koji za to primaju platu u gradskoj upravi, nađu najbolje rješenje i predoče ga komisijama za ekonomske odnose i pravna pitanja koji također primaju naknade za svoj stručni rad, stav je Renićke.


Mensud Keleštura,
vijećnik GV Zenica (A SDA) ne krije nezadovoljstvo: "Da nije tragično bilo bi komično", izjavio je.

- Poslije za mene neargumentovanog obrazloženja od strane Kasumovića , da se radi o razrezu komunalne takse po osnovu visokoakumulativnosti utemeljenoj na detaljnoj analizi izvršenoj od strane njegovog najstručnijeg tima finansijskih eksperata jasne su dvije stvari a na kojima ja cijelo vrijeme insistiram .

1. Visokoakumulativne djelatnosti na koje se cijelo vrijeme Kasumović poziva donose relevantni federalni organi a od istih ih nije niti tražio niti dobio , te je stoga cijela ova priča oko kriterija visokoakumulativnih djelatnosti protuzakonita i protuustavna .

Pokušaj aktualne većine u gradskom vijeću da popravi sve ono što su protuzakonito izglasali predstavlja bezuspješno vađenje koje ih samo još više vuče u glib neznanja i neprincipijelnosti .

2. Ovo je još jedan korak ka uništavanju ionako lošeg poslovnog ambijenta u ovom gradu a što će u krajnjem platiti građani , jer će oporezovane djelatnosti sasvim sigurno povećati cijene svojih usluga, tvrdi Keleštura.

Do momenta zaključenja članka vijećnici Mladen Simić i Adnan Šabani nisu odgovorili, kao ni Eldin Vrače, predsjednik SC. 


Nema komentara:

Objavi komentar

Popularni postovi