Blog je pokrenut 17 oktobra 2012.god. s ciljem da se upozori na mnoštvo nezaposlenih i onih koji žive na rubu preživljavanja. Dvije godine poslije "trideset drugi vijećnik"je dostigao veliki broj čitalaca čije tekstove nerijetko prenose i razni bh portali. Teme su proširene, a blogu su se pridružili slobodni, misleći građanski aktivisti koji će govoriti o društvenim problemima koji tište građane ovog grada, kantona i države. Autor bloga: Muhamed Pivić


srijeda, 11. listopada 2017.

Nezapamćena drskost odgovornih u gradskoj upravi

Kao što je poznato na 14 sjednici gradskog vijeća trebao je biti razmatran Prostorni plan grada ali su tu tačku vijećnici skinuli sa dnevnog reda obzirom da im u materijalima nije bio dostavljen prijedlog plana o kojem su se trebali izjasniti. Ovo je nezapamćena drskost odgovornih u gradskoj upravi, a posebno ako Pomoćnik gradonačelnika za prostorno planiranje g. Semira Karić izađe na govornicu i kaže da vijećnici niti ne trebaju gledati plan nego samo trebaju glasati uz pretpostavku da se oni svakako u to ne razumiju (ovce).

Uvažavajući činjenicu da svi građani, a možda i neki vijećnici, ne poznaju značaj ovog dokumenta, ovom prilikom ih želim upozoriti da je Prostorni plan najvažniji dokument svakog grada u svijetu, koji određuje ciljeve i način razvoja grada za narednih 20 godina. Očito to u Zenici nije bitan dokument obzirom da odgovorni u gradskoj upravi još uvijek nisu objavili plan na stranici grada iako im to Zakon izričito nalaže. Zašto???

Da li se boje da će građani uočiti eventualne nezakonite radnje koje su pripremili a što bi vijećnici trebali dizanjem ruku ozakoniti?

Da li treba vjerovati g.Semiri Karić koja zbog zloupotrebe položaja više vremena provodi u Kantonalnom tužilaštvu nego na svom radnom mjestu?

Ovo su samo neka otvorena pitanja i upozorenje gradskoj upravi i vijećnicima, a građanima Zenice obećavam da će 32 vijećnik u narednim danima pisati na temu prostornog plana, koji kao što sam ranije pisao kasni 12 godina, a da još niko za to nije odgovarao.
Zašto pitam da li treba vjerovati g.Semiri Karić 
 koja zbog zloupotrebe položaja više vremena provodi u Kantonalnom tužilaštvu nego na svom radnom mjestu?
Podsjećam, Na osnovu člana 45. stav 1. i 2. tačka i), člana 241. stav 1. i člana 242. Zakona o krivičnom postupku Federacije Bosne i Hercegovine (ZKP F BIH), podignuta je optužnica protiv: Karić Semire, rođena 1960. godine u mjestu Stolac, općina Stolac i Isović Bisere, rođena 1957. godine u mjestu Nova Varoš, Republika Srbija, zato što su: Karić Semira u svojstvu Pomoćnika gradonačelnika za urbanizam, imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar nekretnina grada Zenica, a Isović Bisera u svojstvu Šefa Odsjeka za upravno-pravne poslove iz oblasti urbanizma u Službi za urbanizam, imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar nekretnina grada Zenica, u gradskoj upravi grada Zenica, u namjeri da firmi „TXTV“ d.o.o. Tuzla pribave pravo u vidu građenja, prekoračile svoja službena ovlašćenja na način da su, zajednički, protivno odredbama člana 117. stav 3. u vezi sa članom 115. stav 2. tačka c), 116. stav 1. tačka c) i članom 119. stav 1. tačka a) Zakona o prostornom uređenju i građenju ZDK, omogućile izgradnju trase kablovskih CATV instalacija na području grada Zenica u obuhvatu naselja u užem gradskom jezgru koje su postavljene na kanalizacionu mrežu javne rasvjete čiji je vlasnik Grad Zenica, bez prethodno riješenih imovinsko-pravnih odnosa i bez odluke gradskog vijeća grada Zenica o ustupanju na korištenje navedenih kanalizacionih cijevi javne rasvjete postupajući na taj način protivno odredbama člana 13. stav 2. tačka 5. Zakona o principima lokalne samouprave u Federaciji BiH i bez naknade, na način da su omogućile firmi „TXTV “ d.o.o. Tuzla, besplatno, izgradnju trase kablovskih CATV instalacija, tako što je Karić Semira, postupajući po zahtjevu firme “TXTV “ d.o.o. Tuzla, donijela Rješenje o urbanističkoj saglasnosti broj: … od 31.05.2016. godine koje je preduslov za donošenje rješenja o građenju, a Isović Bisera potpisala Rješenje o odobrenju građenja za navedenu firmu broj: … od 02.08.2016. godine, u ime Karić Semire, iako su znale da imovinsko-pravni odnosi nisu riješeni, da nije data saglasnost gradskog vijeća grada Zenica na navedenu izgradnju, kao i da nije donesena odluka o ustupanju navedenih cijevi na korištenje te da nije donesen pravilnik o cijenama korištenja navedenih cijevi,

Dakle, zloupotrebom službenog položaja drugom pribavile pravo koje mu ne pripada,

Čime su učinile krivično djelo Zloupotreba službenog položaja ili ovlašćenja iz člana 383. stav 1. KZ F BiH u vezi sa članom 31. KZ F BiH.

Napomena:

„Potvrđivanjem optužnice protiv određene osobe ne znači da je ta osoba zaista i odgovorna za počinjenje krivičnog djela. Prema principu presumpcije nevinosti, svako se smatra nevinim za krivično djelo dok se pravosnažnom presudom ne utvrdi njegova krivica.“

Nema komentara:

Objavi komentar

Popularni postovi