Blog je pokrenut 17 oktobra 2012.god. s ciljem da se upozori na mnoštvo nezaposlenih i onih koji žive na rubu preživljavanja. Dvije godine poslije "trideset drugi vijećnik"je dostigao veliki broj čitalaca čije tekstove nerijetko prenose i razni bh portali. Teme su proširene, a blogu su se pridružili slobodni, misleći građanski aktivisti koji će govoriti o društvenim problemima koji tište građane ovog grada, kantona i države. Autor bloga: Muhamed Pivić

četvrtak, 22. rujna 2016.

Maida Tanović: dovoljno sam odgovorna i samokritična da sam u stanju podnijeti izvještaje o svom radu i dati ostavku

“Zar postoji neko kome još uvijek vjeruješ na riječ?!”, pitala me jedna prijateljica… Ne znam, koliko se sjećam kao da sam  joj odgovorio  da ne vjerujem, ali čini mi se kako se ponekad pojave osobe kojima bi trebalo barem pružiti šansu da kažu šta namjeravaju. Dakle, ta moja prijateljica više nikom ne vjeruje. Vjerujete li Vi, koji pratite blog 32 vijećnik? Sa trideset drugim vijećnikom razgovarala je Maida Tanović, kandidatkinja za Gradsko vijeće Zenica. Ona nije nosilac liste Socijal demokratske partije Zenica. Ona se nalazi na rednom broju 2, kandidatkinja koja tvrdi da je dovoljno odgovorna i samokritična, da je u stanju podnijeti izvještaje o svom radu i dati ostavku ukoliko ne ispuni obećanja. U nastavku teksta saznajte ko je Maida Tanović i da li se nešto promjenilo u toj partiji nakon unutarstanačkih izbora.

32.vijećnik: Što se mene lično tiče, davno sam prestao vjerovati na riječ. Prestao sam kada sam shvatio da mi nemamo ni jednu donesenu odluku opštinskog vijeća Zenica da nije jednoglasna. Dakle, sve što je predložila dosadašnja većinska vlast Vi ste podržali zelenim kartonom na kojem piše “ZA”. Vaš slogan glasi “vijećnik za sve nas”! Lijepo. Znači li to da ćemo konačno dobiti vijećnika koji zna glasati PROTIV?

Tanović: Naravno. SDP Zenica je na demokratski način izabrala kandidate za listu. Kad kažem demokratski onda mislim na to da smo promjenom Statuta zaista dali velika prava i odgovornost članstvu stranke. Članstvo je bitan faktor u odlučivanju, i ono je uglavnom, svojim prijedlozima kreiralo listu kandidata SDP-a Zenica za Gradsko vijeće. Tu su ljudi koji su prije svega hrabri, sposobni i imaju ogroman motiv da se suprotstave svakoj pogrešnoj odluci, da daju svoje mišljenje pa i da glasaju PROTIV svega što nije od koristi građanima Zenice. Moje mišljenje i moj stav o tome je da je svaki kandidat sa SDP-ove liste,uključujući i mene, zaista spreman na to da se izbori sa svim pritiscima i donese odluku po savjesti jer mi smo odgovorni jedino i samo prema našem članstvu, biračima i svim građanima Zenice.

32 vijećnik: Ovo je sredina sa većinskim bošnjačkim biračkim tijelom a nosilac vaše liste je Mladen Simić!? Mi građani se nekako svi “kačimo” i vapimo za konkretnim programom stranke, a kad dođe vrijeme izbora biramo po nacionalnom ključu. Čije glasove Vi očekujete? Imate li podršku iz ruralnih dijelova?

Tanović: Ono čime smo se vodili prilikom formiranja kandidatske liste jeste kvalitet. SDP BiH Zenica je partija koja je po svom Statutu zagarantovano multietnička. Kod nas zaista nije važna nacija, vjera, rasa, spol. To ste mogli zaključiti i po strukturi naših kandidata na listi. Mi na listi imamo mladih, žena, magistara, penzionera, nosioca najvećeg ratnog priznanja Zlatni ljijan,nezaposlenih, demobilisanih boraca, sindikalista, radnika, obespravljenih radnika,ljude svih nacija. Očekujemo glasove kako iz centra grada tako i iz ruralnih područja, ustvari očekujemo glasove svih onih koji su nezadovoljni cjelokupnim stanjem u ovom gradu po pitanju ekonomije , zapošljavanja, obrazovanja, zdravstva, sigurnosti,sporta, problema mladih i da ne nabrajam dalje postoji niz neriješenih pitanja kojima ćemo se baviti ukoliko dobijemo povjerenje građanja Zenice.

32 vijećnik: Vi ste član Glavnog odbora stranke u kojoj su nekada ciljevi bili kristalno jasni: “nema koaliranja sa nacionalnim strankama”, i budimo realni na osnovu toga ste i dobivali značajan broj glasova. Kako da Vam vjerujemo da nas ponovo nećete izdati? Jesu li smjenjeni ti neki “poslušni” članovi stranke u Zenici koji su podilazili administraciji sa Trga br.6?

Tanović: Ja jesam članica Glavnog odbora SDP BiH od 2015. godine. Da sam bila članica Glavnog odbora, u onom sastavu koji je odlučivao o ulasku u koaliciju sa nacionalnim strankama, mogu reći da bih bila žestoko protiv takve odluke. Takva odluka i sama koalicija nanijela je mnogo štete Socijaldemokratskoj partiji BiH. To je nešto što nas je koštalo izbora 2014. godine i svjesni smo nesagledivih posljedica koje je donijela ta odluka. Novi Satut SDP-a BiH ,odnosno član 34. Statuta je garant da se takva greška u budućnosti više ne može desiti bez da se pita članstvo SDP-a da se izjasni o tome na referendumu. Tako u Statutu stoji sljedeće: „Referendum se može raspisati radi zauzimanja stava vezano za ključna politička pitanja, kao što su: izmjene Ustava u BiH, ujedinjenje sa drugim političkim subjektima, učestvovanje u izvršnoj vlasti i stupanje u koalicione odnose.“ Zaista ne znam čija je adresa Trg br 6. Centrala SDP BiH se nalazi u Sarajevu na adresi Alipašina 41. A što se tiče „poslušnih iz Zenice“, unutarstranačkim izborima po principu“jedan član-jedan glas“značajno je izmjenjena struktura rukovodstva. To SDP BiH čini najdemokratskijom strankom po pitanju unutrašnjeg uređenja a ja sam kao članica i Gradskog odbora SDP BiH Zenica i Glavnog odbora SDP BiH jedan od najvećih pobornika demokratizacije. Tu nema mjesta poslušnicimai jedino smo odgovorni članstvu SDP-a.

32 vijećnik: Nekako mi se čini da nam skoro dvije decenije svi obećavaju isto, tj. kako će pomoći svojoj zajednici na poboljšanju uslova života: povećanju zaposlenosti, pravljenju poslovnog ambijenta, privlačenju stranih investitora rješavanje grijanja za građane i ekoloških problema, a kako stvari stoje nikada nije bilo gore. Što ćete Vi poduzeti po tim pitanjima?

Tanović: Ne čini ti se to je tačno. I meni se čini, itekako, ustvari svjesna sam da kampanje dolaze i prolaze a obećanja ostaju ista. I tako svake izborne godine. Zato i jesam tu. Program Socijaldemokratske partije Zenica za Lokalne izbore 2016. sadrži detaljan opis rješenja za svako od navedenih pitanja. Ne bih ništa posebno izdvajala jer bi mi zaista trebalo mnogo vremena a reći ću samo da su prijedlozi i rješenja SDP-a po pitanju problema grijanja grada Zenice redovno nailazili na ignorisanje aktuelnih Gradskih vlasti. Jedan od tih prijedloga je bio i iskorištavanje otpadne toplotne pare iz Čeličane te njeno preusmjeravanje na zagrijavanje što bi smanjilo i zagađenje i obezbijedilo niže cijene grijanja. Što se tiče privlačenja investitora, to je još jedna fraza u nizu koju političari koriste kada nemaju kvalitetan program koji bi zaista omogućio dolazak investicija, kako stranih tako i domaćih. U našem programu je niz kvalitetnih rješenja na kojima će vijećnici SDP-a istrajavati ukoliko osvoje mandat u Gradskom vijeću.

Evo samo dio naših rješenja po pitanju ekologije pa se sami uvjerite u ozbiljnost našeg programa te planskog i detaljnog pristupa svakome problemu:

Okolinske dozvole Arcelor Mittal

Predstavnici SDP-a u Ministarstvu okoliša i turizma su 2015. dali Nacrt okolinske dozvole za pogon Čeličane. Predvidjeli obavezu grijanja grada po osnovu obeštećenja građana od strane zagađivača. Ovaj Nacrt je obustavljen – pokrenuta je aktivnost na izdavanje integralen okolinske dozvole.

U izradi integralnih okolinskih dozvola su učestvovali predstavnici NVO, član gradske komisije okoliša. Primjedbe su davno predate do sada nismo dobili niti Nacrt. Svi rokovi u skladu sa Zakonom o okolišu su istekli, dozvole su morale biti izdate. Federalno ministarstvo okoliša i turizma koje vodi ministrica iz SBB-ea je zakočilo sve procese, iako je trebalo tek postojeće Dozvole revidirati i unijeti nove obaveze.

Gradska komisija okoliša se NIKADA nije oglasila po pitanju izdavanja okolinskih dozvola.

SDP ĆE INSISTIRATI NA ODGOVORNOSTI ZBOG IZOSTANKA I NEČINJENJA NA PROVEDBI ZAKONA.

Grijanje Zenice


Zagađenje grada u zimskom periodu potiče i od kućnih ložišta, uzrokovanih nerazumno visokom cijenom toplote koju Mittal prodaje Grijanju, velikih gubitaka u transportu toplote Grijanja iz Mittala do korisnika. Visoka cijena grijanja je razlog isključivanja velikog broja korisnika.

SDP ĆE INSISTIRATI NA RJEŠENJU OVOG PROBLEMA, KOJEG JE DOSADAŠNJA VLAST KREIRALA.

Riješit ćemo problem smrada rijeke Kočeve, posebno prisutnog u ljetnim mjesecima

Smrad potiče od organskog otpada koji završava u Kočevi i njenim pritocima, farme koka nosilja, odbačenog neprodatog organskog otpada.

Tretman sanitarno fekalne vode

Grad Zenica nema riješen sistem prerade sanitarno fekalne otpadne vode. U toku je gradnja hidroakumulacije za hidrocentralu u Vranduku. Blizina ispusta kanalizacije grada i industrije je takva da će jezero postati septička jama. Prostor Vranduka, gdje se u posljednje vrijeme sve više aktuelizira turizam sa historijskom podlogom, će ukoliko se ne riješi problem otpadnih voda postati prostor teškog življenja.

SDP ĆE INSISTIRATI NA GRADNJI PREČISTAČA VODA GRADA ZENICE

SDP neće dozvoliti da se priključci fekalnih slivova iz sela Babinskog sliva direktno ulijevaju u Babinu rijeku kako je to za vrijeme postojeće vlasti urađeno. Ideja, koja nikada nije završena je bila da se kanalizacija iz sela Babinskog sliva priključi na kanalizacioni kolektor kod Bolnice. Ovo je nerazuman projekat gradskih vlasti kojim rasipaju novac. Dužni metar sanitarne kanalizacije košta više od 100 KM.

SDP ĆE INSISTIRATI NA RJEŠAVANJU OVOG PROBLEMA GRADNJOM LOKALNIH PREČISTAČA I ZAŠTITI VODOZAHVATA PITKE VODE KASAPOVIĆI OD FEKALIJA KOJE KORISTI GRAD ZENICA.

Organska poljoprivreda

Aktivno ćemo podržati organsku poljoprivrednu proizvodnju. Imamo rješnje za stanovnike iz ruralnog područja, koje će omogućiti organsku poljoprivrednu proizvodnju, sa visokim prinosima, proizvodima koji se cijene na tržištu.

Organsko stočarstvo

Aktivno ćemo podržati organsko stočarstvo. Intenzivno stočarstvo ima veliki negativan uticaj na okoliš. Rješenja koja ćemo da provodimo omogućit će niže troškove uzgoja brojlera, goveda, svinja itd.

Mjerne stanice kvaliteta vazduha

Obezbijedit ćemo da se mjerne stanice za kvalitet vazduha Tetovo, Centar i Radakovo predaju Institutu Kemal Kapetanović, kako je to i trebalo biti realizovano.

Grad Zenica je posredstvom Fonda za zaštitu okoliša i iz svojih sredstava nabavio stanice za mjerenje kvaliteta vazduha, omjer 50:50%. Nabavkom opreme od firme Dvokut u vrijednosti 1,5 miliona maraka ugovoreno je da se nakon dvije godine rada oprema preda Institutu Kemal Kapetanović na daljni rad. Oprema od strane firme Dvokut nikada nije predata u obimu koji je dogovoren. Iako je grad imao priliku da po osnovu neizvršenih obaveza povuče dio deponovanih sredstava predviđenih po tom osnovu, to nikada nije uradio!

SDP ĆE INSISTIRATI NA SVEOBUHVATNOM IZVJEŠTAJU O UTROŠENIM SREDSTVIMA. ZA EVIDENTNE NEPRAVILNOSTI I NEZAKONITOSTI OD POČINJITELJA TRAŽITI MATERIJALNU I KRIVIČNU ODGOVORNOST.

Hidrocentarale

Obustavit ćemo izdavanje dozvola za bilo kakvu buduću hidrocentralu. Primjer je Bistrička rijeka. Tamo se jasno vidi da hidrocentale narušavaju okoliš. Predstavljaju izvor zarade pojedinaca, koji ne poštuju ekološke principe. Tok rijeke od brane do mašinske hale je potpuno obustavljen , tek se na mjestima nalaze lokve i sporo oticanje.Nadam se da Vam je sada ozbiljnost naših namjera jasnija.

32 vijećnik: Ako vam građani daju glas, odnosno povjerenje…. čuo sam da ćete prvo tražiti na uvid u neke dosadašnje ugovore, zaduženja idr. dokumente. Kako ćete reagovati ukoliko primjetite neke propuste ili radnje koje nisu bile u skladu sa zakonom?

Tanović: Naravno, to mi je i dužnost, ukoliko uđem u Gradsko vijeće insistiraću na tome a sve u cilju smanjenja zaduženja grada Zenice i transparentnosti trošenja sredstava iz budzeta. Zna li iko od običnih građana Zenice koliko je grad zadužen po raznim osnovama?! Ja to ne znam. Ukoliko naiđem na neke propuste ili radnje koje nisu u skladu sa zakonom,ono što mogu učiniti je da kao vijećnica postupim u skladu sa zakonom i Statutom Grada Zenice.

32 vijećnik: Neki dan sam u šali napisao kako se u mom gradu vlast kažnjava jedino ako jednom godišnje ne objezbjedi ringišpil na Kamberovića polju. Svi očekuju nešto urbanije. Imate li to nešto urbanije? Naprimjer, Nova Godina na otvorenom isl. ili ćete učestvovati u donošenju odluke o zabrani Djeda Mraza u školama i obdaništima?

Tanović:
Urbano ne znači hljeba i igara, urbano nisu zabave koje su svakako potrebne jer nam nedostaje organizirani doček Nove Godine na otvorenom, ali to bi bilo banaliziranje stvari. Urbano znači da se ljudi u svim sferama društvenog života ponašaju na taj način da ne ugrožavaju druge ljude u njihovim pravima.Da pojednostavim primjera radi ako šetaš ulicom da ne ometaš druge građane koji to isto rade, ako vožiš automobil da ne ugrožavaš druge učesnike u saobraćaju. Tako ni mi ne možemo „zabraniti“ Djeda Mraza u vrtićima. Posebno ukoliko se roditelji izjasne da ga žele. Nama je prioritet da grad u tom smislu bude urban a svakako da su javne kulturne manifestacije dio toga. Imamo urbano-otvorićemo Dom Mladih u prostoru nekadašnje Gradske kafane u kome će mladi ljudi ovoga grada moći da se ostvare u raznim aktivnostima. Nastojaćemo napraviti Zenicu otvorenim gradom i povezati je sa okruženjem i gradovima u Evropi gdje i pripadamo jer se ta nit davno izgubila.

32 vijećnik: Jeste li svjesni da će vas kazniti ukoliko ne ispunite obećanje?

Tanović: Da, svjesna sam odgovornosti ali me niko neće morati kazniti jer dovoljno sam odgovorna i samokritična da sam u stanju podnijeti izvještaje o svom radu i dati ostavku. Moral mora biti sastavni dio odgovornosti političara što do sada nije bila praksa kao što svi znamo.

32 vijećnik: Vaša poruka biračima?

Tanović:
Teško je nešto reći nakon 25. godina ovakve politike u BiH. Moja poruka je da ću biti prijatelj radnicima, slabima u ovom društvu, prijatelj ljudima u potrebi, bolesnima. Druga stvar je da ću se svakako boriti da konačno privučemo investitore iz inozemstva u ovaj Grad kao i za stvaranje društva jednakih šansi.

Ukoliko mi date Vaše povjerenje, ono što Vam iskreno mogu obećati jeste da ćemo zajedno djelovati i raditi na poboljšanju uslova života u našem Gradu. Pravi vijećnik/ca nije onaj koga ćete zaokružiti na izborima i nećete ga više vidjeti. Pravi vijećnik/ca je Vaš glas u Gradskom vijeću. Stoga Vam poručujem da iskoristite Vaše pravo glasa, da izađete na izbore jer izlazak na izbore nije gubljenje vremena. Ne izlaskom na izbore gubite četiri godine mogućnosti da promijenite stanje.

Zenica mora postati grad ugodnog i sigurnog života Za Sve Nas!1 komentar:

  1. Ovo jesu goruci problemi u Zenici,svaka cast vijecniku pa postavljenim pitanjima.medjutim,skeptik sam po pitanju provedbe obecanja,jer svjedoci smo da smo se naslusali svega i svacega.Jesam i uvijek cu biti tu da podrzim mlade,zdrave umove koji ce konacno donijeti prosperitet gradu,zemlji.Koliko ce uspjeti u namjeri,koliko ce se moci boriti s avetinjama ,nisam sigurna jer na svijesti nasih ljudi na zalost treba jos dugo raditi.Korupcija je pustila duboko korijenje.U svakom slucaju podrska s moje strane s nadom da ce i drugi ljudi shvatiti da je doslo vrijeme promjena.

    OdgovoriIzbriši

Popularni postovi