Blog je pokrenut 17 oktobra 2012.god. s ciljem da se upozori na mnoštvo nezaposlenih i onih koji žive na rubu preživljavanja. Dvije godine poslije "trideset drugi vijećnik"je dostigao veliki broj čitalaca čije tekstove nerijetko prenose i razni bh portali. Teme su proširene, a blogu su se pridružili slobodni, misleći građanski aktivisti koji će govoriti o društvenim problemima koji tište građane ovog grada, kantona i države. Autor bloga: Muhamed Pivić


ponedjeljak, 9. srpnja 2018.

Doktori, docenti, profesori....

Što očekujete od izbora?

U BiH 52% zaposlenih prima platu iz budžeta. Kad tome dodate nezaposlene iz njihove  familije, a ne možete da dobijete ni poziciju portira ako niste član stranke, najmanje 70% birača na izborima je ekonomski ucijenjeno.
Kao i u prethodnim člancima, između redova, saradnik bloga 32.vijećnik dotakao se oktobarskih izbora.

Piše: Ibrahim Emić

   Zasjedaju ovih dana mnoga ,,naučna vijeća" organizujući čak i referendume, koga izabrati za docenta, vanrednog profesora ili pak za redovnog procesora. Pravila su jasna. Za četiri godine ,,mandata" slijedi reizbor. Ili ćeš i dalje biti docent, ili ćeš možda biti vanredni profesor, a na kraju i redovni profesor, zavisi od tvog doprinosa u protekle četiri godine. Da li si i koliko napisao naučnih radova i to uredno objavio u naučnim časopisima, da li si napisao i neku knjigu iz tvoje oblasti nauke, ima li koja mrlja u tvome CV-u i td. I to sve fino predaš ,,naučnom vijeću" da to oni stručno razmotre i odluče. Ako nisi ispunio zadato za četiri godine mandata, ,,naučno vijeće" te fino vrati na nižu stepenicu u odnosu na kojoj si bio, i.....možeš biti neko pomoćno osoblje u toj ustanovi.
   Pravila su jasna i pridržavajuća. Primjenjljiva i u politici, pogotovo Bosanskohercegovačkoj. Naučno vijeće-predsjedništvo stranke, vijećnik-profesor, naučni radovi-poslanička inicijativa, objavljena knjiga-donošenje akata, zakona koji će unaprijediti život građana.
Analizirajući kandidatske liste kojima je dat rok danas do 24.sata, vidimo da su predloženi nosioci lista mnogo ,,naučnih radova" objavili, da su napisali mnoštvo naučnih knjiga, koje će sve zajedno obezbijediti napredak ovoj našoj zemlji i njenim građanima.
,,Naučno vijeće" je sve to dobro izanaliziralo i ovjerilo, da svi ovi ,,naučnici" budu unaprijeđeni za stepenicu više, da docentu dadnu zvanje vanrednog profesora, vanrednom profesoru zvanje redovnog, a na njihova mjesta postave sposobne koji će nastaviti njihovim stopama. Mnogi će čekati u redu za tu prvu stepenicu prijavljujući se među 35. kandidata i ne znajući da su tu samo da bi popunili kandidatsku listu.
Kada se napravi usporedba nauke i politike, mora se priznati da ipak prolaze podobni a i kako ne bi kada su sposobni već zaposleni i neće da se bakću sa politikom.
To me podsjeća na ono Socijalističko doba. Bile su nekakve kadrovske liste, i ako uletiš na njih obezbijedio si se za cijeli život. Ali morao si biti podoban, morao si slušat šta ti ,,naučno vijeće" naredi. Kreneš fino od SSRNJ, pa onda Sindikata, zatim Partije i tako do penzije/mirovine.
Možemo primjer tražiti i u našem gradu, Gradu Zenici. Koliko su vijećnika kandidovale njihove stranke za viša mjesta, Kanton, Federacija, BiH. Koliko je vijećnika bilo zaposleno, nezaposleno na početku svog mandata, koliko je njih dobilo neku funkciju u Upravnim odborima u gradu, Itd. A o ,,naučnim radovima" i napisanim naučnim knjigama, vjerovatno ne bi moglo ni stati u onaj CV što ga podnose na početku mandata.
Nekada je CV, a zvao se Biografija počinjao ovim riječima:- Potičem iz siromašne višečlane radničke-seljačke porodice....a danas CV započinje: Potičem iz bogate begovske porodice...ma šta, pola Zenice je bila begovina mog djeda..

Nema komentara:

Objavi komentar

Popularni postovi