Blog je pokrenut 17 oktobra 2012.god. s ciljem da se upozori na mnoštvo nezaposlenih i onih koji žive na rubu preživljavanja. Dvije godine poslije "trideset drugi vijećnik"je dostigao veliki broj čitalaca čije tekstove nerijetko prenose i razni bh portali. Teme su proširene, a blogu su se pridružili slobodni, misleći građanski aktivisti koji će govoriti o društvenim problemima koji tište građane ovog grada, kantona i države. Autor bloga: Muhamed Pivić


nedjelja, 18. ožujka 2018.

32. vijećnik podijelio nagrade "Opstanak u BiH!

32. vijećnik je odlučio konstituisati nagradu „Opstanak u BiH“ i ove godine je podijeliti onim za koje je on procijenio da su je i zaslužili. Naravno da se 32. vijećnik ne slaže sa podjelom nagrada koje se dešavaju pod kontrolom političkih partija i bez obzira na uloženu energiju i neophodnost akcije koju jedan čovjek radi, osnovni uslov da se dobije nagrada je pripadnost političkom pravcu na vlasti. Prizemni trendovi nisu svojstveni 32. vijećniku koji smatra da treba nagraditi rad i želju pojedinca kao i aktivnost za koju kabineti nemaju vremena. Pa tako na prvi dan proljeća ove godine 32. Vijećnik dodjeljuje nagradu „Opstanak u BiH“ slijedećim pojedincima:
  1. Akif Smajlović
Nagradu je dobio za svoj gradjanski aktivizam posebno se zalažući za zdravu prirodu sredinu. Iza njega su kao ostvareni projekti samo neki i to: ekološka grupa  Otpor, Park prirode Smetovi, Park Mustafa Omanović.
  1. Arif Karahasanović
Za svoj gradjanski angazman posebno je zainteresovan za očuvanje bosne i bosanstva. U svom radu prvi je predsjednik „Bosanskog narodnog sabora“.
  1. Gradjani grada Zenica
Dobijaju nagradu Opstanak u BiH zbog kontinuiranog života u kontaminiranom području i to stanje ne mogu promijeniti jer njihovi politički predstavnici zbog svojih ličnih materijalnih interesa to ne žele.
  1. Hasan Kreho
Svojim gradjanskim angažmanom posebno je zainteresovan za stanje ekologije u zeničkoj kotlini, a i šire. Ekologija je globalna stvar i Hasan se bavi pod sloganom „Misli globalno, djeluj lokalno“.
  1. Ivica Arapović
Za dvije stvari je dobio nagradu a na njima radi cijeli svoj život. Prva je razvoj planinarskog sporta i očuvanja prirode uopšte, a drugi je dobrovoljni davalac krvi jer je preko 110 puta darivao krv. Čime je mnogima a posebno mladim ljudima pokazao pravi put.
  1. Mirad Hadžiahmetović
Poseban je njegov interes za tehničke pronalaske i unapredjenja. U svom radu dobio je nekoliko medjunarodnih nagrada čime je direktno promovisao grad i državu.
  1. Nezir Trako
Svojim gradjanskim angažmanom posebno se zalagao za prava članova porodica civilnih žrtava rata. Dugogodišnji je bio predsjednik općinske organizacije civilnih žrtava rata i članova porodica civilnih žrtava rata općine Zenica.
Osnovni kriterij za dodjelu nagrade bio je taj da ih je sam 32. vijećnik upoznao i vidio čime se bave. Nagrade su podjeljene danas, 18.3.2018.god. u caffe restoranu "Trattorija", nakon čega je upriličeno prigodno druženje. Zbog odutnosti, prof. Akifu Smajloviću bit će uručena naknadno. Zenica, 18.03.2018.g.o


Nema komentara:

Objavi komentar

Popularni postovi