Blog je pokrenut 17 oktobra 2012.god. s ciljem da se upozori na mnoštvo nezaposlenih i onih koji žive na rubu preživljavanja. Dvije godine poslije "trideset drugi vijećnik"je dostigao veliki broj čitalaca čije tekstove nerijetko prenose i razni bh portali. Teme su proširene, a blogu su se pridružili slobodni, misleći građanski aktivisti koji će govoriti o društvenim problemima koji tište građane ovog grada, kantona i države. Autor bloga: Muhamed Pivić


ponedjeljak, 19. veljače 2018.

Što se krije iza pisma - nastavak priče

Kako sam u prethodnom članku naveo, na adresu 32.vijećnika stigle su informacije s kojima je raspolagala Sanja Renić, vijećnica "Naše stranke" kada je tražila skidanje s dnevnog reda tački 6.,7.,8., 10. i 11.
Nakon pročitanog materijala u kojem su očite nezakonitosti postavlja se pitanje zašto zenički arhitekti šute i zatvaraju oči pred urbicidom grada i otimačini gradskog građevinskog zemljišta? ZvjezdanTurkić, koji je imenovan u Savjet za izradu Prostornog plana se brine za izgradnju gradske vijećnice ali ga ne zanimaju nezakonitosti i nelegalna gradnja zeničkih tajkuna bliskih vlastima u kojoj će možda i sam učestvovati prilikom izrade projekata. Pravobranioc, koji bi trebao da brine o zakonitosti ne reaguje ni nakon prozivki sa javne govornice!? Zašto? Braniti interese Grada na nezakonit način nije u opisu posla pravobranioca.
S obzirom na to da nismo u mogućnosti svi pratiti sjednice GV Zenica koje idu uživo u toku radnog vremena postavlja se pitanje što to mediji nisu prenijeli i što se sakrilo od očiju javnosti, odnosno što je palo u sjeni nebitnog pisma premijeru ZDK . Naravno, sakrilo se jedinstvo graskih službi i pravobranioca, ali i gradonačelnika i njegovih kvaziljevičarskih saučesnika skupa sa Strankom demokratske akcije. Gradsko vijeće je skoro jednoglasno odbilo 5. prijedloga Sanje Renić, vijećnice "Naša stranka" iako je upozoravala na nezakonitosti prozivajući i pravobranitelja da izađu za govornicu i odgovori na pitanja. Naravno, odbili su je. Zašto? Saznajte u nastavku teksta.


Nastavljamo s tačkom 8. 


Tačka 8. Prijedlog Odluke o pristupanju izradi Regulacionog plana Kamberovića ravan i Padina

"Obzirom da je prijedlog Odluke isti kao i prethodnoj tačci tj. prepisan i moji komentari o protuzakonitom i nestručnom prijedlogu su takođe isti uz malu digresiju", nastavila je Renićka.

- Davne 1983 g. raspisan je jugoslovenski konkurs za izradu Idejnog urbanističkog rješenja za Kamberovića ravan i padinu na kojem su učestvovali eminentni stručnjaci u oblasti arhitekture i urbanizma iz bivše države, a građani Zenice su imali priliku sve radove vidjeti na izložbi u pozorištu. Svi ti radovi su bačeni u kantu za smeće a to su platili građani Zenice.

U to vrijeme gđa. Karić nije ni znala da postoji Kamberovića ravan i padina.

Osim toga, 2001 god. je urađena i plaćena koncepcija Regulacionog plana ovog područja, ali je i to završilo u kanti za smeće.

Rezultate zloupotrebe položaja i samovolje vidimo svi kroz urbicid koji je učinjen na prostoru Kamberovića ravni i padine, zato predlažem sljedeći zaključak:

Ne prihvata se prijedlog Odluke o pristupanju izradi Regulacionog plana Kamberovića ravan i padina.
Zadužuje se gradonačelnik da u saradnji sa Savjetom plana koji je formiran utvrdi Plan i program donošenja prostorno planske dokumentacije te isti prdloži Vijeću na razmatranje.
Naravno, vijećnici su je opet jedinstveno pomnožili s nulom i odbili njen prijedlog.

Ukratko, o Tački 9. Odluci o mogućnosti obavljanja poslovnih djelatnosti u pojedinim ulicama ili dijelovima ulica na području grada Zenice, Renićka je objasnila da je apsurdno da se ova Odluka predlaže na osnovu zakona iz bivše države kao što se navodi u preambuli Odluke i predložila skidanje s dnevnog reda a nakon glasanja vijećnicu su je odbili.

Po pitanju 10. tačke dnevnog reda Renićka je kazala kako je na prošloj sjednici na protuzakonit način usvojen Prostorni plan, a već danas se trebamo suočiti sa njegovim negativnim posljedicama na koje je ukazivala i ranije.

- Od danas će svaki građanin ili investitor koji želi graditi u Zoni eksploatacionih polja, koja su u PP ucrtana bez bilo kakve stručne analize, morati tražiti saglasnost Rudnika što je apsolutno suprotno interesima grada Zenice.

Osim toga područje na koje se odnosi zahtjev za dodjelu koncesije za istraživanje i eksploataciju mineralne sirovine se razlikuje od odobrenih granica eksploatacionih polja tako da je u slučaju prihvatanja ovog Zaključka potrebno pokrenuti i proceduru izmjene protuzakonito usvojenog PP, a što se navodi i u stavu službe za Prostorno uređenje koji je neovlašteno potpisan od strane g. Semire Karić koja ne protuzakonit način obnaša funkciju pomoćnika Gradonačelnika, kazala je Renićka tražeći skidanje tačke s dnevnog reda.

Jedinstveno su je odbili bez obzira na njeno isticanje nezakonitosti.

Kada je u pitanju tačka 11. Prijedlog Zaključka o prodaji građevinskog zemljišta putem neposredne pogodbe, ponovo je naglasila da se radi o nestručno i protuzakonito sačinjenom Prijedlog zaključka, nakon čega je predlagačima postavila pitanja i kazala da će predložiti zaključak nakon odgovora. Njena pitanja su ignorisana, a prijedlog usvojen jednoglasno. Zašto su pitanja ignorisana, možda sami nađete odgovor nakon što ih pročitate.

a) pitanje Gradonačelniku : ko je odgovoran za zakonitosti akata koje vi potpisujete i predlažete vijeću?

b) pitanja za zakonitog predstavnika službe za urbanizam:

1. Na osnovu kojeg Zakona tj.prostorno-planskog dokumenta je izdata predmetna urbanistička saglasnost, ako znamo da za područje Bilmišća ne postoji regulacioni plan?

2. Zašto situacija lokacije u prilogu nije prikazana prema trenutnom stvarnom stanju nego je nacrtana na karti koja je stara 40 godina? Kada bi se položaj nove trafo stanice prikazao na karti trenutnog stanja svako bi mogao vidjeti da će predložena lokacija trafo stanice u budućnosti praviti velike probleme kako susjednim objektima tako i za rješenje buduće saobraćajne infrastukture. Ovom prilikom želim napomenuti da se odobrena trasa nalazi na budućoj veoma važnoj saobraćajnici koja vodi prema prostoru na kojem se danas nalazi garnizon. Da bi sve bilo jasnije ističem da u Prijedlogu piše da se prodaje 13 m2 zemljišta , ali će u stvarnosti tih 13 m2 uništiti prostor od nekoliko stotina m2 pa i više, a sve to da bi se izgradila trafo stanica za potrebe 2 objekta.

3. Ko je i na koji način ovlastio sudskog vještaka za procjenu vrijednosti zemljišta, ako znamo da procjenu vrijednosti gradskog građevinskog zemljišta prema zakonu o stvarnim pravima i Pravilniku o prodaji nekretnina u vlasništvu Grada isklučivo vrši komisija koju imenuje GV?

4. Urbanistička saglasnost je izdata 9.2.2017. god. a u njoj je navedeno da ista prestaje da važi ako investitor ne zatraži odobrenje za građenje u roku od godine dana, a to je sutra. Postavljam pitanje da li je realno da investitor u toku sutrašnjeg dana izvrši plaćanje zemljišta, izvrši uknjižbu zemljišta, uradi glavni projkat i podnese zahtjev za izdavanje odobrenja za gradnju?

c) Pitanja za Pravobranioca:

1. Da li je zakonito i normalno da kupac gradskog građ. zemljišta angažuje procjenitelja vrijednosti nekretnine?

2. Ko je prema Zakonu o stvarnim pravima i Pravilniku o postupku Javnog konkursa za raspolaganje nekretninama u vlasništvu Grada ovlašten da vrši procjen vrijednosti nekretnine koja je predmet prodaje?Nema komentara:

Objavi komentar

Popularni postovi