Blog je pokrenut 17 oktobra 2012.god. s ciljem da se upozori na mnoštvo nezaposlenih i onih koji žive na rubu preživljavanja. Dvije godine poslije "trideset drugi vijećnik"je dostigao veliki broj čitalaca čije tekstove nerijetko prenose i razni bh portali. Teme su proširene, a blogu su se pridružili slobodni, misleći građanski aktivisti koji će govoriti o društvenim problemima koji tište građane ovog grada, kantona i države. Autor bloga: Muhamed Pivić


ponedjeljak, 19. veljače 2018.

Evo što se krije iza pisma Galijaševiću?

Što se se krije iza pisma Galijaševiću? Krije se jedinstvo gradonačelnika i njegovih kvaziljevičarskih saučesnika skupa sa Strankom demokratske akcije.
Osamnaesta sjednica Gradskog vijeća Zenica, odnosno njene glavne tačke dnevnog redu prošle su u sjeni nebitnog pisma premijeru ZDK. Pismo je izazvalo veliku medijsku pažnju iako ničim ne obavezuje premijera i zato ne vrijedi više trošiti riječi na njega. Ono što se sakrilo od očiju javnosti je daleko zanimljivije. Naime, radi se o jedinstvu gradskih vijećnika po pitanju čak pet tačaka dnevnog reda.
O čemu se radi? 


Na adresu 32.vijećnika stigle su informacije s kojima je raspolagala Sanja Renić, vijećnica "Naše stranke" kada je tražila skidanje s dnevnog reda tački 6.,7.,8., 10. i 11.

Renićka je za javnom govornicom kazala kako je poznata činjenica da je Kantonalno tužilaštvo potvrdilo krivičnu prijavu protiv Pomoćnika načelnika za urbanizam, imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar nekretnina, gđe. Semire Karić, koja je podnesena od strane gradonačelnika Fuada Kasumovića. 

"Obzirom da je u ovom slučaju otvoren krivični postupak za krivično djelo počinjeno u obavljanju službene dužnosti, gradonačelnik je u skladu sa članom 59. Zakona o državnim službenicima, bio dužan odmah suspendovati gđu. Semiru Karić, do donošenja pravomoćne presude nadležnog suda",  potvrdila je Renićka javno s govornice GV.

- Da li danas možemo validno raspravljati o tačkama dnevnog reda za koje je izvjestilac osoba koja je prema zakonu trebala biti suspendovana sa mjesta rukovodioca organa državne službe, pitala je, napominjući da je na 4. sjednici Gradskog vijeća koja je održana podnijela inicijativu gradonačelniku za pokretanje disciplinske i krivične odgovornosti protiv Pomoćnika gradonačelnika za prostorno uređenje gđe. Semire Karić zbog kašnjenja Prostornog plana od 11 godina i nesavjesnog rada u službi, na koju nikada nije dobila odgovor.

Na 15.sjednici GV zahtjevala je da se sa Dnevnog reda skinu tačke za koje je izvjestilac g. Samira Karić zbog pokrenutog krivičnog postupka od strane Kantonalnog tužilaštva, nisu skinute.

Na kraju izlaganja zahtjevala je da se Vijeće glasanjem izjasni o njenom prijedlogu. Naravno, Vijeće je skoro jednoglasno odbilo sve Renićkine prijedloge. Zašto?

Krenimo od tačke 6. Zato što je Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o građevinskom zemljištu Grada Zenice nezakonit, a nekome se žurilo da ga donese iako je nezakonit.

- U preambuli Odluke navedeno je da se ista donosi na temelju Zakona o građevinskom zemljištu FBiH i Statuta Grada Zenice, ali osim pomenutih ovu oblast definira i Zakon o stvarnim pravima i Pravilnik o postupku Javnog konkursa za raspolaganje nekretninama u vlasništvu Federacije, Kantona, gradova i općina što gradska uprava, a takođe i gradski pravobranilac uporno ignorišu, objasnila je Renićka.

Dakle, njihova, sada možemo reći Odluka o izmjeni Odluke o građevinskom zemljištu Grada Zenice nije harmonizirana sa pomenutim Federalnim zakonima koji su stupili na snagu u periodu od 2013. do 2017 g. tako da je bilo neophodno donijeti novu Odluku o građevinskom zemljištu koja bi bila u skladu sa važećim Zakonima i propisima.

Tačka 7. Prijedlog Odluke o pristupanju izradi Regulacionog plana Crkvice. Prijedlog koji je urađen na nestručan i protuzakonit način, tvrdi Renićka javno s govornice Gradskog vijeća, a vijećnici je odbijaju, odnosno množe s nulom, kao i građani Zenice kojima je zanimljivije ismijavanje vijećnika od strane fejsbuk revolucinara. Zašto?

Između ostalog, Renićka je objasnila da zakon jasno nalaže da prilikom donošenja Odluke o pristupanju izrade Regulacionih planova moraju biti definisana sredstva i izvor sredstava za izradu planskog dokumenta, a kao što vidimo to u prijedlogu nije navedeno, nego će to neko naknadno dogovoriti u "četiri" oka. Koliko će to biti to niko ne zna kao što niko nikada nije vidio cjenovnik usluga JP prema gradu Zenici.


NASTAVIT ĆE SE...


PS. Nastavak možete čitati klikom ovdje


Nema komentara:

Objavi komentar

Popularni postovi