Blog je pokrenut 17 oktobra 2012.god. s ciljem da se upozori na mnoštvo nezaposlenih i onih koji žive na rubu preživljavanja. Dvije godine poslije "trideset drugi vijećnik"je dostigao veliki broj čitalaca čije tekstove nerijetko prenose i razni bh portali. Teme su proširene, a blogu su se pridružili slobodni, misleći građanski aktivisti koji će govoriti o društvenim problemima koji tište građane ovog grada, kantona i države. Autor bloga: Muhamed Pivić


ponedjeljak, 25. prosinca 2017.

Kreho: Komunalna naknada za stanove je zaostavština iz socijalističkog sistema koju je SDP potvrdio 2001 godine

Želim na ovaj način da reagujem i upozorim javnost u Bosni i Hercegovini da dok se mnogi građani bore da prežive  u četvrtak 29. 12. 2017.  na zakazanoj 17. sjednici Gradskog vijeća Zenica  na dnevnom redu naći će se kao 8. tačka dnevnog reda  i prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama odluke o komunalnim djelatnostima zajedničke potrošnje kojom se predviđa  uvođenje komunalne naknade za stambeni prostor u visini najmanje 5KM mjesečno za vlasnike stambenog protora.

U Prijedlogu  navedene Odluke o komunalnim taksama  vjerovatno radi Općih izbora u 2018. godine naveli su da će se  u  Članu 11. : Odredbe ove Odluke koje se odnose na obavezu plaćanja komunalne naknade za stambeni prostor  primjenjivat od 01.01.2019. godine.

Na godišnjem nivou građani bi morali izdvojiti  minimalno 60KM što će opteretiti i onako loš kućni budžet većine građana u Zenici a pogotovo penzionere sa minimalnom penzijom od 326 KM.


Da pojasnim kako su građani došli u priliku da im se želi uvesti Komunalna naknada na stanove :

Još davne 1990. godine u Socijalističkoj Repulici Bosni i Hercegovini bio je na snazi Zakon o komunalnim naknadama  ( Sl. novine 20/90)  da bi kada je u općini Zenica  bila na vlasti  Socijal demokratska partija SDP   preko svojih vijećnika i koalicionih partnera uvela ponovo komunalnu naknadu-KN na sjednici Vijeća općine Zenica 27. 09. 2001.  usvajajući Odluku o komunalnim djelatnostima zajedničke potrošnje ( Sl. novine Općine Zenica  br. 07/2001 ).

Umjesto da se ukinu Komunalne naknade-KN  kao recidiv socijalističke prošlosti mi imamo da su se određene političke snage povampirile u Gradskom vijeću Zenica sa ciljem da iz džepa građna napune Budžet i da ga iste te snage troše kako im je volja i želja.

Komunalna naknada-KN i naknada za korištenje građevinskog zemljišta-KGZ  postale su besmislene i postaju veliko opterećenje zadomaće i strane  investirore kao i za većinu građane koji se bore i snalaze kako da prežive od malih plata  i malih penzija od 326 KM.


Građanima je jedino ostalo da će svojim masovnim okupljanjem u četvrtak  u 10 sati dana 28. 12. 2017. ispred zgrade Grada Zenica pokazati svoju snagu i nezadovoljstvo  Gradskim vijećnicima da su protiv retrogradnih i besmislenih socijalističkih nameta kao što je navedena Komunalna naknada-KN  za stanove.

Građani imaju u četvrtak šansu i priliku da pokažu svoju snagu i odlučnost u 10 sati u četvrtak 28. 12. 2017. ispred sale Gradskog vijeća Zenica.

Uvođenje Komunalne naknade-KN  na stanove  Grad Zenica pokazuje koliko su nesposobni da  budu servis građana.  

Građani Vi ste na potezu da kaznite ovu vlastu u Gradu Zenica koja vam želi zavući ruku u džep i izvući minimalno 60KM godišnje!!!!!!!!

P.S. 

Građanima može biti utjeha što je krajnje vrijeme da se do dana 31. 12. 2017. uputi prijedlog Tužilaštva Ze-do kantona  na Općinski sud Zenica o  pokretanju sudskog postupka o nezakonitom proglašenju Bužeta za 2017 za Grad Zenica.. 

autor: Hasan Kreho


Nema komentara:

Objavi komentar

Popularni postovi