Blog je pokrenut 17 oktobra 2012.god. s ciljem da se upozori na mnoštvo nezaposlenih i onih koji žive na rubu preživljavanja. Dvije godine poslije "trideset drugi vijećnik"je dostigao veliki broj čitalaca čije tekstove nerijetko prenose i razni bh portali. Teme su proširene, a blogu su se pridružili slobodni, misleći građanski aktivisti koji će govoriti o društvenim problemima koji tište građane ovog grada, kantona i države. Autor bloga: Muhamed Pivić


utorak, 5. rujna 2017.

Podignuta optužnica protiv Pomoćnika Gradonačelnika za prostorno uređenje!

Ko je koga tužio i zašto, za 32 vijećnik odgovara Tužiteljstvo ZDK-a.  Ganjali smo zeca istrčao vuk... ili smo ganjali vuka a istrčao zec... Sanja Renić, predsjedavajuća Gradskog vijeća Zenica, za koju postoje i izvesne kontroverze je jedna od političara koji su tražili odgovornost za konkretne radnje i kršenje zakona od strane pojedinaca iz gradske administracije. Međutim, ne znamo što se  desilo nakon toga. Nije bilo odgovora, reakcije, niti ih je ona više ikada spomenula. U dilemi ste? Zbog čega ih vijećnici podnose? Da bi gradonačelnik pomoću njih izdejstvovao nečiju “poslušnost” ili da bi ih predlagač povlačio?
Što se desilo s Renićkinim inicijativama i krivičnim prijavama? Što je tražila, a što dobila?
Inicijativa koja je na 4-toj sjednici vijeća u februaru 2017.godine upućena gradonačelniku glasi: Podnosim inicijativu Gradonačelniku da na temelju Zakona o lokalnoj samoupravi član 55 i Zakona o prostornom planiranju i građenju (Sl.novine Ze-do kantona 01/14 član 165) pokrene disciplinsku i krivičnu odgovornost protiv Pomoćnika Gradonačelnika za prostorno uređenje i Savjetnika Gradonačelnika za prostorno uređenje kao direktno odgovornih za period 2004-2016 god. zbog nesavjesnog i protuzakonitog obavljanja službene dužnosti koje su utvrđene naprijed navedenim Zakonima.
Renićka je navodno u martu 2017.godine podnijela krivičnu prijavu i zbog nelegalnog nastavka prekinute 5 sjednice Gradskog vijeća Zenica protiv Selvera Kelešture, sekretara gradske uprave i Jasmina Hodžića zamjenika predsjedavajuće GV Zenica.
Podsjećam, prije početka rasprave o prijedlogu odluke o izmjeni Odluke o pristupanju izrade Prostornog plana općine Zenica za period 2014 -2034. godina i prijedlogu Odluke o usvajanju i upućivanju Nacrta Prostornog plana Grada Zenica za period od 2016. do 2036. godine Predsjedavajuća Gradskog vijeća Zenica Sanja Renić prekinula je, a potom i napustila sjednicu Gradskog vijeća.

Gdje završavaju krivične prijave i inicijative gradskih vijećnika za podnošenje krivičnih prijava pitao sam Tužilaštvo Zeničko dobojskog kantona.

Pitanje:

Zamolio bih Vas da mi na osnovu člana IV 4. a) Ustava Bosne i Hercegovine, odjeljak II Člana 4 Zakona o pristupu informacijama odgovorite da li se u Vašem protokolu nalaze krivične prijave:
1.   protiv Selvera Kelešture, sekretara gradske uprave i Jasmina Hodžića zamjenika predsjedavajuće GV Zenica zbog nelegalnog nastavka prekinute 5 sjednice Gradskog vijeća Zenica, podignute od strane Sanje Renić, predsjedavajuće Gradskog vijeća Zenica?
2.   protiv Pomoćnika Gradonačelnika za prostorno uređenje i Savjetnika Gradonačelnika za prostorno uređenje, kao direktno odgovornih za period 2004-2016 god. zbog nesavjesnog i protuzakonitog obavljanja službene dužnosti podignute od strane Fuada Kasumovića, gradonačelnika Zenice, a na inicijativu Sanje Renić?

Obrazloženje: Kao građanski aktivista vodim blog “32.vijećnik” na  kojem sam pisao o gore navedenim (podnešenim) krivičnim prijavama, a u cilju transparentnosti i tačnog i objektivnog informisanja javnosti o radu Gradskog vijeća i vijećničkim inicijativama i krivičnim prijavama upućenim Tužilaštvu ZDK bilo bi od velike koristi da obavjestimo javnost o ishodu tih krivičnih prijava ukoliko su zaista podnijete i postupcima koji se vode kod vašeg organa.

Odgovor:

-      U smislu prethodnog stava obavještava se podnosilac Zahtjeva da je uvidom u službene evidencije Tužilaštva, a vezano za tražene informacije, utvrđeno je da je ovo Tužilaštvo zaprimilo krivičnu prijavu samo protiv lica inicijala S.K., zbog nezakonitog rada i donesenih odluka u Gradskoj upravi Zenica podnesenu od strane predsjedavajuće Gradskog vijeća Zenica. Predmet je u fazi prijave.
-      U predmetu TXTV d.o.o Tuzla, formiranog na osnovu prijave Gradonačelnika Grada Zenice protiv Pomoćnika Gradonačelnika za prostorno uređenje, Semire Karić i dr., podignuta je optužnica ovog Tužilaštva, dana 31.7.2017.godine zbog postojanja osnovane sumnje da je počinjeno krivično djelo “Zloupotreba službenog položaja ili ovlašćenja” iz člana 383.stav 1. KZ F BiH u vezi sa članom 31. KZ F BiH, a koja je potvrđena od strane sudije za prethodno saslušanje Općinskog suda u Zenici, dana 01.08.2017.godine.
-      Dalje je utvrđeno da Savjetnik Gradonačelnika za prostorno uređenje ne prolazi kroz evidencije ovog Tužilaštva po navedenom pitanju.

Stručni saradnik za odnose s javnošću

Dakle, kao što rekoh na početku članka, ili smo ganjali zeca a istrčao vuk, ili smo ganjali vuka a istrčao zec. Zavisi s koje strane gledaš. Iz gore navedenog da se zaključiti da nam je Gradska uprava “trula”, da se rade nezakonite radnje i da postoje osnovane sumnje da je počinjeno krivično djelo “Zloupotreba službenog položaja ili ovlašćenja”, a da li je jednog ili više lica, utvrdit će sud.
Nema komentara:

Objavi komentar

Popularni postovi