Blog je pokrenut 17 oktobra 2012.god. s ciljem da se upozori na mnoštvo nezaposlenih i onih koji žive na rubu preživljavanja. Dvije godine poslije "trideset drugi vijećnik"je dostigao veliki broj čitalaca čije tekstove nerijetko prenose i razni bh portali. Teme su proširene, a blogu su se pridružili slobodni, misleći građanski aktivisti koji će govoriti o društvenim problemima koji tište građane ovog grada, kantona i države. Autor bloga: Muhamed Pivić


četvrtak, 10. kolovoza 2017.

Porezna uprava FBiH: Imena dužnika iz Zenice koji duguju manje od 50.000 KM po osnovu doprinosa PIO, zdravstvenom osiguranju i osiguranju od nezaposlenosti....

Porezna uprava Federacije BiH podsjeća da su najveći dužnici poslovni subjekti sa većinskim udjelom državnog kapitala u vlasništvu, što navodi na zaključak da država podržava “rad na crno”. Imena dužnika iz Zenice koji duguju manje od 50.000 KM po osnovu doprinosa PIO, zdravstvenom osiguranju i osiguranju od nezaposlenosti smatraju se “poreznom tajnom”! U najkraćem, tako bi glasio odgovor iz Porezne uprave Federacije BiH.

Rekoše da je cilj Porezne uprave da svaki porezni obveznik ispunjava svoje obaveze, da ih dobrovoljno prijavi i plati, da prijavi svakog radnika.Smatrao sam da je jedna od mogućnosti postizanja tog cilja i javno objavljivanje imena i prezimena poreskih obveznika koji krše zakon koji reguliše tu obavezu. Međutim, imena zeničkih dužnika ispod 50.000 KM su “porezna tajna”.

U nastavku, pitanje 32 vijećnika i odgovor iz PU FBiH...

Pitanje:

Obzirom da ima naznaka da se u našem gradu (Zenica) i dalje ne uplaćuju samodoprinosi zaposlenih osoba zamolio bih vas da mi na osnovu člana IV 4. a) Ustava Bosne i Hercegovine, odjeljak II Člana 4 Zakona o pristupu informacijama odgovorite da li se u našem gradu redovno izvršavaju uplate samodoprinosa i da li ima privrednih subjekata koji ne izvršavaju te uplate, koji su to koji ne plaćaju ( naziv poslovnog subjekta), za koji period duguju uplate i šta ste poduzeli po tom pitanju?

Odgovor:

Porezna uprava Federacije BiH u okviru inspekcijskih nadzora koje provodi na području Federacije BiH, ali i na području Zeničko-dobojskog kantona kao i Grada Zenice vrši kontrole uplate doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje, zdravstveno osiguranje i osiguranje za slučaj nezaposlenosti.

U svim slučajevima u kojima utvrdi da poslodavac prilikom isplate plaće nije izvršio obračun i uplatu doprinosa za zaposlenike, Porezna uprava FBiH izriče sankcije.

Kada su u pitanju porezni obveznici koji imaju dugovanja po osnovu poreza, doprinosa, naknada i taksi, Porezna uprava Federacije BiH podsjeća da su najveći dužnici poslovni subjekti sa većinskim udjelom državnog kapitala u vlasništvu koji su ostali bez sredstava za rad i koji su nelikvidni pa zbog toga ne mogu da izmiruju svoje obaveze. U cilju naplate dužnih javnih prihoda Porezna uprava FBiH poduzima mjere prinudne naplate i to: donošenje rješenja o zabrani transakcija preko računa poreznog obveznika - blokada računa, donošenje rješenja o naplati iz novčanih sredstava, rješenja o naplati iz imovine, vrši se zaplijena imovine i prodaja zaplijenjene imovine, donošenje rješenja o naplati iz vrijednosnih papira i dr.

Podatke o poreznim obveznicima dužnicima možete preuzeti sa web stranice Porezne uprave Federacije BiH www.pufbih.ba na kojoj je objavljen spisak poreznih obveznika sa dugom preko 50.000KM, a na kojem se nalaze i porezni obveznici-dužnici sa područja Zeničko-dobojskog kantona, ali i Grada Zenice, čija su dugovanja konačna i dospjela na naplatu.

Druge informacije i podaci o poreznim obveznicima smatraju se poreznom tajnom.

Zakonom o Poreznoj upravi Federacije BiH, odredbom člana 3.stav 1. tačka 4. propisano je koje informacije i podaci o poreznom obvezniku kojim raspolaže porezni organ se smatraju poreznom tajnom. Između ostalog, ovom odredbom je propisano da se sredstvima javnog informiranja mogu dati podaci o dospjelom, a neplaćenom dugu poreznih obveznika ( naziv/ime poreznog obveznika, ID broj i ukupan iznos duga).

Služba za odnose s javnošću

Nema komentara:

Objavi komentar

Popularni postovi