Blog je pokrenut 17 oktobra 2012.god. s ciljem da se upozori na mnoštvo nezaposlenih i onih koji žive na rubu preživljavanja. Dvije godine poslije "trideset drugi vijećnik"je dostigao veliki broj čitalaca čije tekstove nerijetko prenose i razni bh portali. Teme su proširene, a blogu su se pridružili slobodni, misleći građanski aktivisti koji će govoriti o društvenim problemima koji tište građane ovog grada, kantona i države. Autor bloga: Muhamed Pivić


srijeda, 5. srpnja 2017.

Suženje korita rijeke Bosne, čime je oštećen Budžet za pola miliona maraka, ima saglasnost!

Dragi sugrađani, čini mi se da od danas možemo slobodno odvoziti građevinski materijal u rijeku Bosnu bez obzira što s tim deponovanjem sužavamo njen tok?! O čemu se radi?

17.06.2017 godine 32 vijećnik je objavio tekst pod naslovom "Nova brana na izlazu iz Zenice" a na osnovu kojeg je čitateljka bloga 19.06.2017. godine uputila prijavu inspekciji putem aplikacije "Centar 72" između ostalog i pitanje da li se uistinu građevinski otpad odlaže u rijeku Bosnu, te da se u svom odgovoru izjasni i o mjerama koje će se poduzeti ukoliko se ovakva informacija utvrdi tačnom.

Nakon 335 sati stigao je odgovor, još jedan u nizu,kojim gradska uprava dokazuje da građane Zenice smatra ovcama.

Odgovor Službe za ekologiju, komunalne i inspekcijske poslove glasi:

Dana 22.06.2017. godine inspektor za komunalne poalove i ekologiju je izvršio inspekcijki nadzor na lokalitetu Kanal bb gdje se vrši istresanje iskopnog materijala iz tunela u izgradnji iznad Ričica, prema mjestu Sviće. Na oba mjesta su zatečeni kamioni vlasništvo firme "Bossil" Vitez, koja je podizvođač izvođaču radova "Euroasfaltu" Sarajevo. Kamioni i deponovani materijal iz iskopa je fotografisan na oba mjesta.

Na ove okolnosti je sačinjen zapisnik o izvršenom inspekcijskom nadzoru s odgovornim licem "Euroasfalta" koje je tom prilikom predočilo saglasnost Gradonačelnika od 04.04.2017. godine. U toj saglasnosti se navodi da je ista izdata u skladu s urbanističkom saglasnošću od 20.06.2016. godine i prethodnom vodnom saglasnošću od 16.03.2016. godine.

Eto, tako glasi taj odgovor. Ne znam kako vama zvuči ovaj odgovor ali men’s čini da nisu odgovorili na konkretno pitanje “da li se uistinu građevinski otpad odlaže u rijeku Bosnu i da li je to zabranjena radnja”. Po njima, u rijeku Bosnu je dozvoljeno deponovati građeviski materijal bez obzira što se tim materijalom sužava njen tok, jer tako je rek’o gradonačelnik. On im je dao dozvolu. S druge strane, služba za komunalne i inspekcijske poslove konstatuje da kamioni firme "Bossil" Vitez vrše istresanje iskopanog materijala iz tunela Ričice koji je u izgradnji na osnovu urbanističke saglasnosti od 20.06.2016 godine i saglasnosti gradonačelnika Fuada Kasumovića od 04.04.2017 godine koje nisu stavljene na uvid građanima.

Prema mišljenju jednog od saradnika 32. vijećnika prema Odluci o komunalnom redu općine Zenica za odlaganje iskopanog materijala (građevinskog otpada) na javnoj površini neophodna je urbanistička saglasnost i ugovor sklopljen sa JP za prostorno uređenje grada o plaćanju naknade za korištenje javne površine .

"Uobičajena naknada koja se plaća u ovakvim slučajevima iznosi 1 KM/m3 što znači da je gradski budžet oštećen za minimalno 500.000 KM obzirom na količinu odloženog materijala", tvrdi saradnik 32 vijećnika.

Nakon svega postavlja se nekoliko pitanja:

1.Zašto je gradonačelnik davao neku svoju saglasnost godinu dana nakon što je izdata urbanistička saglasnost uprkos tome da za to uopšte nije nadležan?

2 Zašto sa JP za prostorno uređenje nije potpisan ugovor o korištenju javne površine (đe su pare)

3.Na osnovu čega je izdata urbanistička saglasnost?

4.Zašto inspekcija nije utvrdila da je oštećen Buđet grada zbog protuzakonitog rada gradske uprave?

5.Šta o svemu misli gradski pravobranilac i Kantonalno tužilaštvo?

Napominjem da su nakon inspekcijskog nadzora prestale sve aktivnosti na istresanju iskopnog materijala!!!

ZAŠTO AKO JE SVE PO ZAKONU???


autor: 32 vijećnik sa saradnicima

Nema komentara:

Objavi komentar

Popularni postovi