Blog je pokrenut 17 oktobra 2012.god. s ciljem da se upozori na mnoštvo nezaposlenih i onih koji žive na rubu preživljavanja. Dvije godine poslije "trideset drugi vijećnik"je dostigao veliki broj čitalaca čije tekstove nerijetko prenose i razni bh portali. Teme su proširene, a blogu su se pridružili slobodni, misleći građanski aktivisti koji će govoriti o društvenim problemima koji tište građane ovog grada, kantona i države. Autor bloga: Muhamed Pivić


srijeda, 17. prosinca 2014.

Tri prijedloga za smanjenje i uklanjanje divljih deponija


Večeras je neformalna grupa gradjana “Opstanak u BiH” uz učešće predstavnika klubova vijećnika političkih partija “Stranke za BiH” i stranke “Savez za bolju budućnost” u vijeću općine Zenica pokazala svoj šestomjesečni rad u akciji zagovaranja uklanjanja divljih deponija i dala svoj prijedlog na ovu aktivnost koja je zadnjih godina dobila zabrinjavajuće razmjere.

Obzirom na akcioni plan iz 2012.g. koji je prihvatilo Općinsko vijeće Zenice, a kojim se predviđa da do 2016.g. budu uklonjene sve divlje deponije NGG”Opstanak u BiH” predlaže da se uklanjanje divljih deponija stavi u budžet općine za 2015.g. a prijedlog je u pisanoj formi predat na Javnoj raspravi Nacrta Budžeta za 2015.godinu koja je održana 12.12.2014.godine.

Ovim sredstvima bi se uklonile već formirane hrpe smeća, dok bi komunalno preduzeće nakon uklanjanja smeća postavilo kontejnere, kao prelazna varijanta do uspostavljanja navike da smeće iz domaćinstva završi u kantama za smeće. Slijedeći iskustva iz Evrope namjera ove grupe je da se kontinuirano širi svijest gradjana o materijalnoj vrijednosti svakodnevnog otpada i da se njenim kontinuiranim otkupom prave značajne uštede u budžetu zeničke porodice.

Godišnje u kantu za smeće, jedna porodica prosječno baci preko 150,00 KM obnovljivog otpada, kao što su lim, papir, staklo i bio razgradivi otpad.

Takođe nekoliko država Evropske unije u svoju praksu uklanjanja komunalnog otpada uvelo je aktivnost da se uredno rasporedjeni otpad u odvozu ne naplaćuje kao smeće.


Ova tri prijedloga bi bi direktno djelovala na smanjenju i uklanjanju divljih deponija na duži period. Nakon ovog okupljanja na općinskim vijećnicima je da divlje deponije i njihovo uklanjanje ugrade u budžet za 2015.g.


Nema komentara:

Objavi komentar

Popularni postovi