Blog je pokrenut 17 oktobra 2012.god. s ciljem da se upozori na mnoštvo nezaposlenih i onih koji žive na rubu preživljavanja. Dvije godine poslije "trideset drugi vijećnik"je dostigao veliki broj čitalaca čije tekstove nerijetko prenose i razni bh portali. Teme su proširene, a blogu su se pridružili slobodni, misleći građanski aktivisti koji će govoriti o društvenim problemima koji tište građane ovog grada, kantona i države. Autor bloga: Muhamed Pivić

nedjelja, 14. srpnja 2013.

Načelnik Zenice provodi politiku 'Naše stranke'!?

Nakon što je Načelnik općine Zenica Husejin Smajlović potvrdio da je na nedavnom sastanku kod federalnog premijera Nermina Nikšića, razmatrana inicijativa da se na federalnom nivou donese Zakon o gradovima kojim bi sve opštine koje su sjedišta kantona dobile status grada, zanemarena je činjenica da je Vlada Federacije BiH još 2007 godine, (naravno, pred općinske izbore 2008) utvrdila i u parlamentarnu proceduru slala nacrte zakona o uspostavljanju grada Zenica i grada Jajce.

Dalje se u informaciji kaže da su načelnici ukazali na brojne prednosti koje bi donijela transformacija osam općina u gradove, kako u privrednim, tako i u ostalim sferama života gdje ponovo izostavljaju važnu činjenicu tj. da „nije potrebno osigurati sredstva iz Budžeta Federacije BiH“, dakle, sve na teret pomenutih općina, kao i indicije da je posrijedi ponovna kandidatura postojećih načelnika. Naime, u slučaju da općine dobiju 'status grada' trenutni načelnici koji su se već tri puta kandidovali bi imali pravo 'čista obraza' po četvrti put se kandidovati, jer se radi o kandidatu za gradonačelnika.

Zapravo, Inicijativa „Pravo na grad“ – davanje statusa grada Sarajevu, Zenici i Tuzli je dio prošlogodišnjeg programa 'NAŠE STRANKE'.

„Imajući u vidu ustavnu i političku neuređenost zemlje, predstavnici i predstavnice NAŠE STRANKE će u roku od šest mjeseci pokrenuti inicijativu za davanje statusa grada jedinstvenim urbaniziranim sredinama kao što su Sarajevo, Zenica i Tuzla, uključujući i vraćanje svih nadležnosti koje im kao potencijalnim razvojnim metropolama pripadaju. U skladu sa ovom inicijativom, NAŠA STRANKA će do kraja mandata nadležnim upravama Sarajeva, Zenice i Tuzle prezentirati plan jasnog definiranja nadležnosti i pravnog statusa ovih gradova, te u tom smislu upotrijebiti sva moguća demokratska sredstva kako bi se što prije došlo do racionalnog i prihvatljivog rješenja“ glasilo je obrazloženje NS.

Ne čini li vam se da načelnik Zenice provodi program 'Naše stranke'? Bravo načelniče, konačno duvamo u jednu... :) Vama vaša sela, udružite ih u jednu općinu, a nama ostavite 'naš grad'.

Pogledajte i video prilog , komentar Svetlane Cenić, ekonomske analitičarke i eksperta za javne finansije

Nema komentara:

Objavi komentar

Popularni postovi