Blog je pokrenut 17 oktobra 2012.god. s ciljem da se upozori na mnoštvo nezaposlenih i onih koji žive na rubu preživljavanja. Dvije godine poslije "trideset drugi vijećnik"je dostigao veliki broj čitalaca čije tekstove nerijetko prenose i razni bh portali. Teme su proširene, a blogu su se pridružili slobodni, misleći građanski aktivisti koji će govoriti o društvenim problemima koji tište građane ovog grada, kantona i države. Autor bloga: Muhamed Pivić

nedjelja, 16. prosinca 2012.

Prvo javno nadmetanje za prodaju imovine JP "Komrad" d.o.o Zenica u stečaju

Na osnovu člana 101.102 i 103 Zakona o stečajnom postupku ("Sl.novine F BiH" br.29/03, 32/04), Odluke Skupštine povjerilaca od 14.11.2012.godine i Odluke Odbora povjerilaca od 01.12.2012. godine o uslovima i načinu prodaje imovine u vlasništvu stečajnog dužnika, stečajni upravnik oglašava: Prvo javno nadmetanje za prodaju imovine (stečajne mase) u posjedu i vlasništvu stečajnog dužnika JP"Komrad" d.o.o Zenica u stečajuUsmeno javno nadmetanje održat će se u JP “Komrad” d.o.o Zenica u stečaju, na dan 22.12.2012. godine (subota) u 10,00 ul. Bistua Nova 17 (Novo Radakovo)


Nema komentara:

Objavi komentar

Popularni postovi