Blog je pokrenut 17 oktobra 2012.god. s ciljem da se upozori na mnoštvo nezaposlenih i onih koji žive na rubu preživljavanja. Dvije godine poslije "trideset drugi vijećnik"je dostigao veliki broj čitalaca čije tekstove nerijetko prenose i razni bh portali. Teme su proširene, a blogu su se pridružili slobodni, misleći građanski aktivisti koji će govoriti o društvenim problemima koji tište građane ovog grada, kantona i države. Autor bloga: Muhamed Pivić


srijeda, 14. studenoga 2012.

O načinu prodaje imovine odlučivaće Odbor povjerilaca i stečajni upravnik!

Ispitno-izvještajno ročište o stečaju u JP Komrad d.o.o. Zenica održano je  14. novembra u Općinskom sudu u Zenici. 

"Raspoloživa imovina Komrada,po knjigovodstvenoj vrijednosti iznosi 2.440.000, a procijenjena je na 3.280.000 konvertibilnih maraka ili jedna trećina od ukupnih potraživanja. Uvidom u prijave stečajni upravnik priznao je 10.500.000 KM, a povjerioci koji nisu bili zadovoljni današnjom odlukom obaviješteni su da u roku od 30 dana mogu podnijeti tužbu". (rtv ze).

Predložen sam i imenovan u Odbor povjerilaca kao jedan od tri člana radnika od ukupno 5 članova.
O načinu prodaje imovine odlučivaće danas formirani Odbor povjerilaca i stečajni upravnik.

Prema izjavi stečajnog upravnika od prikupljenih sredstava prioritet u isplati imaće Porezna uprava i nekadašnji radnici Javnog preduzeća Komrad.

Moje mišljenje se malo razlikuje u odnosu na stečajnog upravnika, tj. da od prikupljenih sredstava prioritet u isplati treba da imaju nekadašnji radnici Javnog preduzeća Komrad a nakon toga Porezna uprava.

Zemljište površine 5.800 kvadratnih metara (imovina pod hipotekom radnika, tužbe za zaostale plaće i razlike plaća po Kolektivnom ugovoru), sa pripadajućim objektima u Novom Radakovu, procijenjeni su na 1.475.000 maraka. 


Prema izvještaju stečajnog upravnika ili pisanju rtv ze nije vidljiv drugi dio imovine a dali se nalazi u elaboratu koji je predočen sudu nije mi poznato.

Taj drugi dio zemljišta cca. 6.000 kvadratnih metara je imovina općine Zenica koji je dat na korištenje preduzeću i o njemu nije bilo riječi na današnjem ročištu a da bi se uknjižio u vlasništvo Komrada potrebna je saglasnost Općinskog vijeća (kao i u slučaju TK "Borac" Zenica).


 Nakon neslaganja sa redosljedom isplatnih redova povjerilaca predstavnica Poreske uprave je zatražila da se donese novi zemljišno knjižni izvadak.

Asfaltna baza kod kamenoloma, sa objektima ukupne površine 20.600 kvadratnih metara, procijenjena je na 670.000, sirovine i materijali, 139.000 KM.

Nema komentara:

Objavi komentar

Popularni postovi