Blog je pokrenut 17 oktobra 2012.god. s ciljem da se upozori na mnoštvo nezaposlenih i onih koji žive na rubu preživljavanja. Dvije godine poslije "trideset drugi vijećnik"je dostigao veliki broj čitalaca čije tekstove nerijetko prenose i razni bh portali. Teme su proširene, a blogu su se pridružili slobodni, misleći građanski aktivisti koji će govoriti o društvenim problemima koji tište građane ovog grada, kantona i države. Autor bloga: Muhamed Pivić


četvrtak, 18. listopada 2012.

Ona i dalje obavlja poslove direktorice Uprave za inspekcijske poslove!

Činjenica je da na Bosansko-Hercegovačkoj političkoj sceni vlada ne/rad koji građani svojom letargijom produžuju iz godine u godinu. 

Odluka Parlamenta FBiH o povezivanju radnog staža svim radnicima nije implementirana i samo je jedan od primjera ne/rada a brojni građani, pripadnici sindikata, tvrde da su siva ekonomija i rad na crno doživljeli procvat u posljednjim mjesecima.

“U skladu sa članom 121. stav 2. i 3. Zakona o organizaciji organa uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine („Sl. novine FBiH“ broj: 35/05) svako fizičko i pravno lice ima pravo podnijeti zahtjev ili inicijativu inspektoru da izvrši određeni inspekcijski nadzor, a inspektor je obavezan izvršiti inspekcijski nadzor i poduzeti odgovarajuće mjere i o tome pismeno obavijestiti podnosioca zahtjeva, u roku od 15 dana od dana prijema zahtjeva ili inicijative”.

Zahtjev za inspekcijsku kontrolu može se uputiti i usmeno, putem telefona ali koja je svrha ako znamo da se obično dobije odgovor kako će “poduzeti radnje i izdati upozorenje da se nepravilnosti otklone” a nepravilnosti je svakim danom sve više.

Iako je Premijer Vlade ZDK-a Fikret Plevljak tokom održavanja informativne sesije prve Antikorupcijske mreže u BiH ACCOUNT, kojoj su pored premijera ZDK-a prisustvovali mnogi učesnici iz Nevladinog sektora, policije, tužilaštva i drugih organizacija najavio poduzeti određene aktivnosti u sektoru Kantonalne uprave za inspekcijske poslove “naša direktorica” i dalje obavlja poslove direktorice Uprave za inspekcijske poslove.

SIVA EKONOMIJA CVJETA, INSPEKTORI SPAVAJU!

S obzirom da se nakon Otvorenog pisma upućenog direktorici kao i nakon Informativne sesije još uvijek ništa ne dešava, napominjem da direktorica Uprave za inspekcijske poslove Mirsada Silajdžić u sastavu Kantonalne uprave za inspekcijske poslove ima 21 vrstu različitih inspekcija koje se nalaze u sastavu 2 sektora kao osnovnih organizacionih jedinica Uprave, kojima rukovode pomoćnici direktora.
U sastavu svakog sektora nalazi se više vrsta kantonalnih inspekcija, razvrstanih po međusobnoj srodnosti i povezanosti oblasti u kojima vrše inspekcijski nadzor….

PITANJE JE : KOGA NADZIRU?


Nema komentara:

Objavi komentar

Popularni postovi